Anioły nad Starym Sączem

SPACEROWNIK: Szpital i dom dla ubogich

Opublikowano: Sierpień 29, 2018 o 9:18 am   /   Anioły nad Starym Sączem

Stary Sącz od dawna posiadał dom dla ubogich przy ulicy Jana III Sobieskiego pod numerem 289, który remontowano i utrzymywało częściowo kosztem funduszu ubogich, częściowo kosztem kasy miejskiej. Okazał się jednak zbyt mały wobec wzrostu liczby ubogich i Rada uchwaliła w 1893 poszerzyć go.Kiedy jednak nadal przybywało w nim ubogich zakupiono w 1894 roku drugi […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Seminarium Nauczycielskie Męskie. 

Opublikowano: Sierpień 26, 2018 o 9:25 am   /   Anioły nad Starym Sączem

Z placu św. Kingi wchodzimy na ul. Daszyńskiego (dawna Dworska). Po prawej stronie ulicy w szeregu parterowych domów wyróżnia się piętrowy, modernistyczny budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana (Daszyńskiego 15). Przy wejściu wiszą tablice pamiątkowe poświęcone Adamowi Mickiewiczowi i Józefowi Piłsudskiemu. Symetryczną fasadę zdobi u góry centralny ryzolit. Przed wiekiem w tym gmachu mieściła […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Synagoga

Opublikowano: Sierpień 24, 2018 o 9:46 am   /   Anioły nad Starym Sączem

Dawna synagoga. Pierwsza, drewniana bożnica w Starym Sączu istniała pod koniec XIX w. przy ul. Podgórzańskiej. Po jej zamknięciu przez lokalne władze (ze względów sanitarnych) Żydzi modlili się w kilku prywatnych domach. Pozwolenie na budowę nowej, murowanej synagogi dostali w 1906 r. Świątynia stanęła wkrótce przy ul. Staszica 3. Na parterze miała kwadratową salę modlitewną […]

1 komentarz czytaj więcej

SPACEROWNIK: Dawny klasztor i kościół franciszkanów

Opublikowano: Sierpień 21, 2018 o 9:23 am   /   Anioły nad Starym Sączem

Przedłużeniem ulicy Piłsudskiego jest ul. Batorego. Z lewej strony pod numerem 27 na niewysokiej skarpie wznoszą się zabudowania byłego klasztoru i kościoła franciszkanów pod wezwaniem św. Stanisława. Starosądecki konwent braci mniejszych dorównywał wiekiem zgromadzeniu klarysek (obydwa założyła św. Kinga). Kilka wieków sprawował duchową pieczę nad zakonnicami. Nie miał jednak tyle szczęścia co siedziba klarysek, która […]

1 komentarz czytaj więcej

SPACEROWNIK: Dom urodzenia ks. Tischnera

Opublikowano: Sierpień 17, 2018 o 9:20 am   /   Anioły nad Starym Sączem

Ul. Piłsudskiego idziemy w kierunku centrum miasta. Po drodze pod numerem 6 mijamy dom, w którym w 1931 r. przyszedł na świat ks. prof. Józef Tischner. Nieduży parterowy budynek należał wówczas do jego wuja Stanisława. Narodziny filozofa upamiętnia dziś tablica na froncie obłożony białym sidingiem. Ks. prof. Józef Tischner (1931-2000). Duchowny urodził się jako pierworodny […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Budynek Sokoła

Opublikowano: Sierpień 16, 2018 o 7:20 pm   /   Anioły nad Starym Sączem

Jak powstał? W 1889 roku przeniósł się z Wadowic do Starego Sącza wraz z rodziną – Edward Szayer – ojciec Jadwigi Szayerówny (Ady Sari) 20 października tegoż roku otworzył w mieście przy ul.Sobieskiego kancelarię adwokacką. Wówczas w Starym Sączu był Sąd Grodzki i więzienie (w budynku po klasztorze oo.Franciszkanów – skasowanym w 1846 r.). Doktor […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a