Wydarzenia, Z ostatniej chwili

„Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości…”

Opublikowano: 12 czerwca, 2019 o 7:50 am   /   przez   /   komentarze (0)

 „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości…”. Te słowa, które wypowiedział na starosądeckich błoniach Jan Paweł II do kilkusettysięcznego słuchającego go tłumu wiernych stały się motywem przewodnim tegorocznego gminnego konkursu „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II ” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. 

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 11 czerwca 2019 roku podczas uroczystości Święta Szkoły. Po Mszy św. nauczyciele, uczniowie, laureaci konkursów oraz goście obejrzeli „Balladynę” przygotowaną przez szkolny teatr NIM-NUL pod opieką Zofii Trzcińskiej i Elżbiety Mrówki. Następnie dyrekcja i zaproszeni goście obdarowali upominkami i okolicznościowymi dyplomami uczestników konkursów.

Nagrody wręczali: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu Wioletta Nowak,  redaktor naczelna „Z Grodu Kingi” Jolanta Młodkowska – Czech, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu Krzysztof Szewczyk, Ewelina Wiśniewska z Galerii pod Piątką, Karolina Biel z Biblioteki w Gołkowicach,  Monika Jackowicz-Nowak z Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu,  Zofia Wcisło prezes Stowarzyszenia „Gniazdo”, Katarzyna Bielak -Wójtowicz ze Schroniska PTTK na Przehybie i Aneta Mamala z portalu Starosądeckie.info

Patronaty honorowe nad konkursem sprawują:

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Jeż

Małopolski Kurator Oświaty- Barbara Nowak

Burmistrz Starego Sącza- Jacek Lelek

NAGRODY SPECJALNE:

Nagrodę burmistrza Jacka Lelka otrzymała Wiktoria Weber (konkurs plastyczny), Karol Karlak i Tokarczyk Oliwia (konkurs recytatorski).

Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu otrzymał Kamil Zieliński w kategorii „Pierścień św. Kingi”.

Nagrodę od Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo otrzymał Konrad Tokarczyk. 

Nagrodę Eweliny Wiśniewskiej z Galerii pod Piątką otrzymała Alicja Tokarczyk (konkurs plastyczny).

Nagrody od portalu Starosądeckie.info otrzymali Natalia Nosal i Konrad Tokarczyk.

Na uroczystości była obecna także pani Katarzyna Bielak -Wójtowicz ze Schroniska PTTK na Przehybie, która osobiście wręczyła nagrody specjalne w imieniu pani Olgi Bielak – fundatora głównych nagród specjalnych dla laureatów konkursu w części „Powtórka z geografii”- forma albumowa- trasa turystyczna szlakiem Jana Pawła II.

 

Julia Zegarlińska, laureatka I miejsca, w kategorii: trasa turystyczna szlakiem Jana Pawła II w formie albumowej, otrzymała nagrodę specjalną, czyli voucher od Schroniska PTTK na Przehybie na 2 noclegi wraz rodzicami w Schronisku PTTK na Przehybie ze słodką niespodzianką od schroniska, a Piotr Damasiewicz i Wiktoria Damasiewicz, laureaci II miejsca w tej samej kategorii, voucher na 1 nocleg wraz z rodzicami w Schronisku PTTK na Przehybie, również ze słodką niespodzianką od schroniska na powitanie.

Dodatkowo, Językowy Teatr Szkolny ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Juliusza Słowackiego  w Starym Sączu przekazał jedno radio za I miejsce w kategorii przedszkola w części recytatorskiej dla Szymona Sopaty – Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach; oraz jedno radio za I miejsce w kategorii przedszkola w części artystycznej dla Julii Jawor – Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu)

NAGRODZENI W KONKURSIE RECYTATORSKIM

W I kategorii wiekowej – PRZEDSZKOLA

• I miejsce – Szymon Sopata – Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach

• II miejsce – Jakub Zając – Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach

• III miejsce –Ru’niecce Peciak – Szkoła Podstawowa im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu

Wyróżnienia:
Marta Wójcik – Gminne Przedszkole z Oddz. Integr. w Starym Sączu
Hubert Sekuła – Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” w Starym Sączu

W II kategorii wiekowej – SZKOŁY PODSTAWOWE – kl. I-III

• I miejsce x2 – Weronika Górska – Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach, Jan Karlak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
• II miejsce x2 – Dominika Arendowska – Szkoła Podstawowa im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu, Oliwia Stachoń – Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach

• III miejsce x2 – Natalia Nosal – Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu, Damian Janeczek – Szkoła Podstawowa im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu

Wyróżnienia:
Kacper Jabłoński – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu
Zuzanna Tokarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu

W III kategorii wiekowej – SZKOŁY PODSTAWOWE – kl. IV-VI
• I miejsce – Karol Karlak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce – Konrad Tokarczyk – Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach,
• III miejsce – Bartłomiej Pustułka – Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy.

Wyróżnienie:
Oliwia Orłowska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu,

W IV kategorii wiekowej – KLASY VII-VIII SP + GIM.
• I miejsce – Oliwia Tokarczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce – Alina Padula – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy,
• III miejsce – Gabriela Kozieńska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
Wyróżnienie:
Julia Konstanty – Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy,
Aleksandra Korona – Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach,
Izabela Olszowska – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach,
Marta Pustułka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
Urszula Rams – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
Katarzyna Kołodziej – Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach.

NAGRODZENI W KONKURSIE PLASTYCZNYM:

W I kategorii wiekowej – PRZEDSZKOLA
• I miejsce – Julia Jawor – Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu,
• II miejsce – Maksymilian Górski – Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” w Starym Sączu,
• III miejsce – Zofia Stojda – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach,
Wyróżnienie
Nikodem Pasiut– Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” w Starym Sączu,
Nikodem Gawlak – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach.

W II kategorii wiekowej – SZKOŁY PODSTAWOWE – kl. I-III
• I miejsce – Oliwia Stachoń – Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Popowicach,
• II miejsce – Katarzyna Oświęcimka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• III miejsce – Jakub Tomasiak – Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy,
Wyróżnienie:
Nadia Sejud – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu,
Jan Gumulak – Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach.

W III kategorii wiekowej – SZKOŁY PODSTAWOWE – kl. IV-VI
Temat: ALBUM
• I miejsce – Julia Zegarlińska– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce – Wiktoria Damasiewicz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce – Piotr Damasiewicz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

Temat: PIERŚCIEŃ
• I miejsce – Sebastian Tomecki– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce – Aleksandra Tyka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• III miejsce – Zuzanna Pietrzyk – Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Popowicach,

Wyróżnienie:
Natalia Gargula – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
Julia Pierzchała– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

• Wyróżnienie specjalne przyznane przez Panią Ewelinę Wiśniewską
Alicja Tokarczyk – Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Popowicach,

W IV kategorii wiekowej – KLASY VII-VIII I III KLASA GIMNAZJUM
Temat: PRACA PLASTYCZNA
• I miejsce – Wiktoria Weber – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce – Eliza Król – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• III miejsce – Aleksandra Kozieńska – Szkoła Podstawowa im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu,

Wyróżnienie:
Artur Szumacher– Szkoła Podstawowa im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu,
Urszula Janczura – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

Temat: PIERŚCIEŃ
• I miejsce – Kamil Zieliński – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce – Julia Dudek – Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy,
• III miejsce – Elżbieta Padula – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,

Wyróżnienie:
Kinga Radzik – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
Patrycja Marczyk– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje WSZYSTKIM Uczestnikom i ich Opiekunom.

Sponsorzy nagród:

Schronisko PTTK na Przehybie- Olga Bielak

Grono Pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

Rada Rodziców  przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

Językowy Teatr Szkolny  ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego  w Starym Sączu

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

Gmina Stary Sącz- Burmistrz Starego Sącza

Firma JOPEK- Adam Jop

Cukiernia Jeziorek w Starym Sączu

Firma BATIM

Firma FAKRO

Urząd Gminy  w Rytrze

„BIUROWIEC”   w Starym Sączu

Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

Dom Wydawniczy Rafael

Szkoła Językowa ANGLOSTACJA- pani Katarzyna Karlak

Pieniński Park Narodowy

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

TOPLOGISTIC  z Warszawy -p. Sebastian Sas

Dinolandia- Inwałd

Ogrody Jana Pawła II – Inwałd

Starosądeckie.info

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a