Info z urzędu

I etap gospodarki niskoemisyjnej

Opublikowano: Grudzień 14, 2014 o 6:51 am   /   Info z urzędu

Właściciele i zarządcy nieruchomości zlokalizowanych w granicach gminy Stary Sącz proszeni są o wypełnienie elektronicznej ankiety, a w przypadku badań terenowych udział w badaniu niezbędnym do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz.Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Opublikowano: Grudzień 10, 2014 o 10:00 am   /   Info z urzędu

Burmistrz Starego Sącza zawiadamia  o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 27 listopada 2014 do 30 grudnia 2014 roku projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 5” zwanej dalej jako, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A” oraz zm. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE DOLNE”, obejmującej dz. nr 215/23. […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Budżet obywatelski gminy już w 2015 roku

Opublikowano: Listopad 15, 2014 o 8:29 pm   /   Info z urzędu

W 2015 roku Gmina Stary Sącz będzie miała nowatorski budżet partycypacyjny (obywatelski). Mieszkańcy będą mogli zgłaszać do projektu budżetu własne inicjatywy i decydować, na jakie cele przeznaczyć część pieniędzy z budżetu gminy. Burmistrz Jacek Lelek prezentował Radzie Miejskiej już w sierpniu br. unikalny w płd. Małopolsce projekt „Mój pomysł, mój Stary Sącz” podejmowany we współpracy […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a