Spacerownik

SPACEROWNIK: Ambona z drzewem Jessego

Opublikowano: 22 stycznia, 2021 o 5:25 am   /   Spacerownik

Najcenniejszym zabytkiem starosądeckiego klasztoru jest ambona z drzewem Jessego z 1671r. Wysoka 7,6 m przedstawia ród dawidowy, z którego wywodzi się Najświętsza Panienka. U podstawy ambony leży naturalnej wielkości postać Jessego ojca Króla Dawida. Z jego piersi wyrastają dwie gałęzie winorośli. Na kiściach winogron umieszczono dwanaście figur królów izraelskich. Na szczycie postać Matki Boskiej z […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Starosądecki Rynek

Opublikowano: 12 stycznia, 2021 o 5:20 am   /   Spacerownik

Zwiedzając starosądecki rynek podziwiamy jego wielkiej urody dziewiętnastowieczną zabudowę. W zabudowie tej widać wyraźnie zachowany układ urbanistyczny rynku lokowanego na prawie magdeburskim. Prawo to wielokrotnie miastu nadawano i zatwierdzano przez kolejnych królów polskich. Pierwsza wzmianka o lokacji miasta na prawie niemieckim pochodzi z 1273r., a więc jeszcze za księcia krakowsko – sandomierskiego Bolesława Wstydliwego. Ostatecznie […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Dom urodzenia ks. Tischnera

Opublikowano: 1 stycznia, 2021 o 6:20 am   /   Spacerownik

Ul. Piłsudskiego idziemy w kierunku centrum miasta. Po drodze pod numerem 6 mijamy dom, w którym w 1931 r. przyszedł na świat ks. prof. Józef Tischner. Nieduży parterowy budynek należał wówczas do jego wuja Stanisława. Narodziny filozofa upamiętnia dziś tablica na froncie obłożony białym sidingiem. Ks. prof. Józef Tischner (1931-2000). Duchowny urodził się jako pierworodny […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK. „Śladami historii w 360 stopni”

Opublikowano: 25 grudnia, 2020 o 6:32 am   /   Spacerownik

„Śladami historii w 360 stopni” – to tytuł pilotażowego odcinka filmu umożliwiającego wirtualny spacer po Starym Sączu. Film wyprodukowano w sądeckim Parku Technologicznym MMC Brainville. Można go obejrzeć w słabszej jakości na ekranie komputera, albo w znacznie lepszej jakości – korzystając ze specjalnego hełmu… Co różni film od innych? Sprawa zasadnicza: kadru jaki oglądamy patrząc […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Starosądeckie lipy i podcienia

Opublikowano: 18 grudnia, 2020 o 6:04 am   /   Spacerownik

Ze środka sporej, bo blisko hektarowej powierzchni Rynku w Starym Sączu, gdzie stał kiedyś ratusz, a dzisiaj rosną cztery piękne lipy drobnolistne (najstarsza z nich została posadzona w 1877 roku!) otaczające zabytkowa studnię, zauważymy z pewnością podcienia chroniące przed deszczem, śniegiem, a w lecie także słońcem, które bywa czasem dokuczliwe. Pamiętać należy, że to ciekawe […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Kościół drewniany w Moszczenicy Niżnej – pw. Św. Mikołaja

Opublikowano: 6 grudnia, 2020 o 9:42 pm   /   Spacerownik

Kościół św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej pochodzi najprawdopodobniej z 2. poł. XVI w. Układ wnętrza jest jednonawowy, z zamkniętym prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia. Kościół przykrywa jednolity dach dwuspadowy, pokryty blachą, na którego środku znajduje się wieżyczka. Świątynia wzniesiona została w konstrukcji zrębowej. Wewnątrz zobaczyć można pozorne sklepienie kolebkowe oraz znajdujące się w wyposażeniu kościoła: […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a