Spacerownik

SPACEROWNIK: Ołtarz papieski

Opublikowano: 18 maja, 2024 o 8:16 am   /   Spacerownik

24 lutego 1999 r. w starosądeckim magistracie powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą „Komitet Organizacyjny Wizyty Papieża Jana Pawła II na Sądecczyźnie”. Stowarzyszenie zajęło się koordynacją wszelkich działań i ułatwiło, po zarejestrowaniu w Sądzie Okręgowym, przede wszystkim możliwość rozliczeń finansowych i rzeczowych osób i firm pragnących wspierać organizację uroczystości. Przewodniczącym został ks. prałat Alfred Kurek, […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Dom urodzenia ks. Tischnera

Opublikowano: 16 kwietnia, 2024 o 6:20 am   /   Spacerownik

Ul. Piłsudskiego idziemy w kierunku centrum miasta. Po drodze pod numerem 6 mijamy dom, w którym w 1931 r. przyszedł na świat ks. prof. Józef Tischner. Nieduży parterowy budynek należał wówczas do jego wuja Stanisława. Narodziny filozofa upamiętnia dziś tablica na froncie obłożony białym sidingiem. Ks. prof. Józef Tischner (1931-2000). Duchowny urodził się jako pierworodny […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: „Szkoła pejzażowa” w Starym Sączu

Opublikowano: 9 kwietnia, 2024 o 10:25 pm   /   Spacerownik, Z ostatniej chwili

‚Oddzielne miejsce w historii szkolnictwa starosądeckiego zajęła prywatna szkoła malarska Bronisławy Rychter-Janowskiej, założona w 1908 roku. „Szkoła pejzażowa” -tak ją niekiedy nazywano-powstała dwa lata po przyjeździe znanej już wówczas epigonki modernizmu do matki i zamieszkującej dworek podmiejski przy drodze wiodącej do Moszczenicy. Początkowo nic nie wskazywało na poważniejsze trudności. Uczniów zgłosiło się ponad 40. Lekcje […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Starosądecki Rynek

Opublikowano: 3 kwietnia, 2024 o 5:20 am   /   Spacerownik

Zwiedzając starosądecki rynek podziwiamy jego wielkiej urody dziewiętnastowieczną zabudowę. W zabudowie tej widać wyraźnie zachowany układ urbanistyczny rynku lokowanego na prawie magdeburskim. Prawo to wielokrotnie miastu nadawano i zatwierdzano przez kolejnych królów polskich. Pierwsza wzmianka o lokacji miasta na prawie niemieckim pochodzi z 1273r., a więc jeszcze za księcia krakowsko – sandomierskiego Bolesława Wstydliwego. Ostatecznie […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Kościół drewniany w Moszczenicy Niżnej – pw. Św. Mikołaja

Opublikowano: 21 marca, 2024 o 9:42 pm   /   Spacerownik

Kościół św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej pochodzi najprawdopodobniej z 2. poł. XVI w. Układ wnętrza jest jednonawowy, z zamkniętym prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia. Kościół przykrywa jednolity dach dwuspadowy, pokryty blachą, na którego środku znajduje się wieżyczka. Świątynia wzniesiona została w konstrukcji zrębowej. Wewnątrz zobaczyć można pozorne sklepienie kolebkowe oraz znajdujące się w wyposażeniu kościoła: […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Żydowski szynk i „fortunka”

Opublikowano: 18 marca, 2024 o 6:00 am   /   Spacerownik

– Rynek 5 – piętrowa kamienica, siedziba Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari (Galeria pod Piątką). Pod koniec XIX w. mieścił się tutaj popularny, żydowski szynk. Dom wykupiła rodzina Glińskich. Kuśnierz Franciszek Gliński, zwany Garnusiem zasiadał w starosądeckiej radzie. Dwa lata był także burmistrzem, ale nie zasłużył się wielce dla miasta. Wskutek skarg mieszkańców […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"