Spacerownik

SPACEROWNIK: Synagoga

Opublikowano: Grudzień 7, 2019 o 9:46 am   /   Spacerownik

Dawna synagoga. Pierwsza, drewniana bożnica w Starym Sączu istniała pod koniec XIX w. przy ul. Podgórzańskiej. Po jej zamknięciu przez lokalne władze (ze względów sanitarnych) Żydzi modlili się w kilku prywatnych domach. Pozwolenie na budowę nowej, murowanej synagogi dostali w 1906 r. Świątynia stanęła wkrótce przy ul. Staszica 3. Na parterze miała kwadratową salę modlitewną […]

1 komentarz czytaj więcej

SPACEROWNIK: Fortyfikacje obronne

Opublikowano: Listopad 25, 2019 o 6:33 am   /   Spacerownik

Klasztorowi klarysek od początku zagrażały obce najazdy. Pierwsze mury obronne wybudowano już w średniowieczu na skarpie powyżej starego koryta Popradu. Obecny wygląd otrzymały w wyniku rozbudowy nakazanej na początku XVII w. przez kardynała Janusza Radziwiłła. Dawniej od wewnątrz posiadały drewniany ganek i okienka strzelnicze, których część została zamurowana. Z trzech baszt zachowała się tylko jedna […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Pod Dzwonkiem

Opublikowano: Listopad 20, 2019 o 6:36 am   /   Spacerownik

– Rynek 17 – narożny dom u zbiegu rynku i ul. Batorego wykupiła gmina w 1865 r., aby nie dopuścić do jego przejęcia za długi przez Żydów. W budynku magistrat urządził strażnicę policji miejskiej (tzw. wachcymbrę) i pocztę. Dla strażników wybudowano na dachu wieżyczkę-sygnaturkę z dzwonkiem alarmowym. Stąd nazwa domu „Pod Dzwonkiem”. Władze miasta wynajmowały […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Stary Sącz. Szkoła przyklasztorna

Opublikowano: Listopad 10, 2019 o 9:28 am   /   Spacerownik, Z ostatniej chwili

Od XVI w. szkołę przyklasztorną dla dziewcząt prowadził zakon klarysek. Klaryski kształciły zarówno kandydatki na zakonnice jak i dziewczęta świeckie. Istnienie szkoły stało się przyczyną reaktywowania zniesionego w 1782 r. zakonu. Liczne prośby i supliki zakonnic kierowane do cesarza o przywrócenie zakonu popierane były przez szlachtę i mieszczan sądeckich, podkreślających duże zasługi tego zgromadzenia w […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Epidemia cholery w Starym Sączu

Opublikowano: Listopad 2, 2019 o 1:56 pm   /   Spacerownik, Z ostatniej chwili

Trzecią wielką plagą nawiedzającą niezbyt często ludność Starego Sącza były epidemie cholery. Z końcem XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku choroba ta trapiła ludność niejednokrotnie. Najwięcej ofiar pochłonęła w 1831 roku. Władze miasta starając się zapobiec klęsce, poleciły przerobić świeżo zakupiony budynek półfranciszkański na szpital choleryczny.  Gubernium przydzieliło się dodatkowe sumy na leczenie chorych. […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Stary Cmentarz

Opublikowano: Listopad 1, 2019 o 6:50 am   /   Spacerownik

Na końcu ul. Sobieskiego po lewej stronie rozciąga się Stary Cmentarz. Niedużą, urokliwą nekropolię otacza kamienny mur, powstały w 1783 r. na wzniesieniu wokół kaplicy św. Rocha. W przeszłości – jak dowiedli archeolodzy – istniała tutaj wczesnośredniowieczna osada. W zabytkowych grobowcach leży wielu znamienitych starosądeczan, m.in. rodzice Ady Sari, ks. Józef Leopold Kmietowicz (jeden z […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a