Spacerownik

Stary Sącz. Szkoła przyklasztorna

Opublikowano: Maj 28, 2020 o 6:28 am   /   Spacerownik, Z ostatniej chwili

Od XVI w. szkołę przyklasztorną dla dziewcząt prowadził zakon klarysek. Klaryski kształciły zarówno kandydatki na zakonnice jak i dziewczęta świeckie. Istnienie szkoły stało się przyczyną reaktywowania zniesionego w 1782 r. zakonu. Liczne prośby i supliki zakonnic kierowane do cesarza o przywrócenie zakonu popierane były przez szlachtę i mieszczan sądeckich, podkreślających duże zasługi tego zgromadzenia w […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Budynek Sokoła

Opublikowano: Maj 10, 2020 o 7:20 pm   /   Spacerownik

Jak powstał? W 1889 roku przeniósł się z Wadowic do Starego Sącza wraz z rodziną – Edward Szayer – ojciec Jadwigi Szayerówny (Ady Sari) 20 października tegoż roku otworzył w mieście przy ul.Sobieskiego kancelarię adwokacką. Wówczas w Starym Sączu był Sąd Grodzki i więzienie (w budynku po klasztorze oo.Franciszkanów – skasowanym w 1846 r.). Doktor […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Apteka żydowska w kamienicy BERSONA!

Opublikowano: Kwiecień 17, 2020 o 5:03 am   /   Spacerownik

Apteka żydowska w kamienicy BERSONA! Apteka żydowska w starosądeckim Rynku mieściła się w kamienicy, której pierwszym właścicielem był adwokat Berson. Kamienica wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. Artur Berson (syn właściciela budynku) był jednym z pionierów europejskiej aeronautyki. Jako naukowiec Berson interesował się głównie rotacjami gorącego powietrza w balonach. 4 grudnia 1894 wspiął się do rekordowej wysokości […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Kapliczka i źródełko św. Kingi

Opublikowano: Kwiecień 13, 2020 o 6:04 am   /   Spacerownik

Późnobarokowa, murowana budowla z figurą patronki stoi od 1779 r. w miejscu pierwszej, drewnianej kapliczki. Obok bije źródło, które – według legendy – wytrysło za sprawą założycielki klasztoru. Mieszkańcy i pielgrzymi od kilku wieków wierzą w cudowną moc wody. Klasztorne księgi zawierają dziesiątki opisów uzdrowień. Wiele relacji zebrano podczas procesu kanonizacyjnego św. Kingi. Oto 2 […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Synagoga

Opublikowano: Kwiecień 12, 2020 o 6:46 am   /   Spacerownik

Dawna synagoga. Pierwsza, drewniana bożnica w Starym Sączu istniała pod koniec XIX w. przy ul. Podgórzańskiej. Po jej zamknięciu przez lokalne władze (ze względów sanitarnych) Żydzi modlili się w kilku prywatnych domach. Pozwolenie na budowę nowej, murowanej synagogi dostali w 1906 r. Świątynia stanęła wkrótce przy ul. Staszica 3. Na parterze miała kwadratową salę modlitewną […]

1 komentarz czytaj więcej

SPACEROWNIK: Starosądeckie lipy i podcienia

Opublikowano: Kwiecień 8, 2020 o 8:04 am   /   Spacerownik

Ze środka sporej, bo blisko hektarowej powierzchni Rynku w Starym Sączu, gdzie stał kiedyś ratusz, a dzisiaj rosną cztery piękne lipy drobnolistne (najstarsza z nich została posadzona w 1877 roku!) otaczające zabytkowa studnię, zauważymy z pewnością podcienia chroniące przed deszczem, śniegiem, a w lecie także słońcem, które bywa czasem dokuczliwe. Pamiętać należy, że to ciekawe […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a