Spacerownik

SPACAROWNIK: Dom malarza Jana Nepomucena Danielskiego

Opublikowano: Listopad 26, 2018 o 12:35 am   /   Spacerownik

W zachodniej stronie rynku budynek narożny nr 11 to najlepiej zachowany dom z podcieniami, zmodernizowany na potrzeby handlowe. W tym domu urodził się malarz Jan Nepomucen Danielski (1783 – 1844), syn organisty, uczeń Dominika Estreichera. Kształcił się za granicą. Malował portrety olejne, miniatury akwarelowe, freski kościelne, obrazy ołtarzowe, między innymi ołtarz św. Idy do kościoła w […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Starosądecki Rynek

Opublikowano: Listopad 12, 2018 o 11:20 pm   /   Spacerownik

Zwiedzając starosądecki rynek podziwiamy jego wielkiej urody dziewiętnastowieczną zabudowę. W zabudowie tej widać wyraźnie zachowany układ urbanistyczny rynku lokowanego na prawie magdeburskim. Prawo to wielokrotnie miastu nadawano i zatwierdzano przez kolejnych królów polskich. Pierwsza wzmianka o lokacji miasta na prawie niemieckim pochodzi z 1273r., a więc jeszcze za księcia krakowsko – sandomierskiego Bolesława Wstydliwego. Ostatecznie […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Ambona z drzewem Jessego

Opublikowano: Listopad 4, 2018 o 10:25 am   /   Spacerownik

Najcenniejszym zabytkiem starosądeckiego klasztoru jest ambona z drzewem Jessego z 1671r. Wysoka 7,6 m przedstawia ród dawidowy, z którego wywodzi się Najświętsza Panienka. U podstawy ambony leży naturalnej wielkości postać Jessego ojca Króla Dawida. Z jego piersi wyrastają dwie gałęzie winorośli. Na kiściach winogron umieszczono dwanaście figur królów izraelskich. Na szczycie postać Matki Boskiej z […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Pomnik Adama Mickiewicza w Starym Sączu

Opublikowano: Październik 26, 2018 o 9:48 am   /   Spacerownik

Pomnik Adama Mickiewicza w Starym Sączu znajduje się obok murów kościoła Św. Elżbiety pomiędzy kępą drzew lipowych, przy ulicy Mickiewicza. Społeczeństwo Starego Sącza wzniosło ten pomnik w setną rocznicę urodzin wieszcza w 1898r. W tym czasie miasto znajdowało się po zaborem austriackim.Wtedy też dawna ul. Mokra otrzymała dzisiejszą nazwę.  W 1998 roku w dwusetną rocznicę urodzin […]

Brak komentarzy czytaj więcej

SPACEROWNIK: Kościół drewniany w Moszczenicy Niżnej – pw. Św. Mikołaja

Opublikowano: Październik 22, 2018 o 9:42 pm   /   Spacerownik

Kościół św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej pochodzi najprawdopodobniej z 2. poł. XVI w. Układ wnętrza jest jednonawowy, z zamkniętym prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia. Kościół przykrywa jednolity dach dwuspadowy, pokryty blachą, na którego środku znajduje się wieżyczka. Świątynia wzniesiona została w konstrukcji zrębowej. Wewnątrz zobaczyć można pozorne sklepienie kolebkowe oraz znajdujące się w wyposażeniu kościoła: […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Nowa atrakcja turystyczna w Starym Sączu. Questing! Zagrasz?

Opublikowano: Październik 17, 2018 o 6:07 am   /   Spacerownik, Z ostatniej chwili

Quest w Starym Sączu to wspaniała gra miejska, która pozwoli Ci na aktywne spędzanie wolnego dnia oraz przeniesienie się w czasie ze współczesnego świata do średniowiecznej perełki. –To inny rodzaj rozrywki dla każdego z Was. Zaciekawi i dużych i małych –zachęcają pomysłodawczynie projektu, uczennice ZSP w Starym Sączu –I właśnie Ciebie zapraszamy do udziału w […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a