Info z urzędu

Sezon kąpielowy – projekt

Opublikowano: 7 stycznia, 2015 o 1:20 pm   /   Info z urzędu

Za oknami zima, lecz nasze myśli biegną już do lata! Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2015. Rada Miejska na czele z Burmistrzem proponuje rozpoczęcie sezonu kąpielowego z dniem 15 czerwca 2015 r a jego zakończenie 30 września 2015 r.  […]

4 komentarze czytaj więcej

A gdy śniegiem sypnie….

Opublikowano: 6 stycznia, 2015 o 4:45 pm   /   Info z urzędu

W nawiązaniu do pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (znak: SK-0710-131/14) informujemy i przypominamy właścicielom i zarządcom w związku z okresem zimowym o wynikających z art. 61 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane obowiązkach monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementach budynku, w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych. […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia dla firm

Opublikowano: 5 stycznia, 2015 o 10:35 pm   /   Info z urzędu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o darmowych szkoleniach finansowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, organizowanych w styczniu 2015 roku. E–marketing – ostateczny termin rejestracji upływa 7 stycznia o godz. 10:00! Termin: 8-9 stycznia 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach. Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu planu, badania, statystyk i […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Otwarty konkurs na prowadzenie Muzeum Regionalnego

Opublikowano: 5 stycznia, 2015 o 1:05 pm   /   Info z urzędu

Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w latach 2015 – 2017 przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póź. zmianami) w zakresie kultury, […]

Brak komentarzy czytaj więcej

W razie awarii komputerów dzwoń!

Opublikowano: 4 stycznia, 2015 o 10:28 pm   /   Info z urzędu

We wrześniu br. 50 gospodarstw domowych w gminie Stary Sącz otrzymało w nieodpłatne użytkowanie zestawy komputerowe, wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu w ramach projektu ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Stary Sącz zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Opublikowano: 31 grudnia, 2014 o 5:28 pm   /   Info z urzędu

W styczniu i lutym 2015 roku nasze śmieci wywiozą SITA, NOVA i EMPOL, gdyż przetarg na wywóz śmieci w 2015 i 2016 roku nie został rozstrzygnięty. Co prawda wygrało go polsko-włoskie Konsorcjum  AVR, jednak obecnie działające firmy złożyły odwołanie  i trwa proces w Krajowej Izbie Odwoławczej. Tak przedstawia się harmonogram w styczniu i lutym 2015 r […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a