Ludzie z pasją, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Akademia Sztuk Pięknych chce współpracować ze Starym Sączem. Z wzajemnością.

Opublikowano: 11 marca, 2021 o 8:58 am   /   przez   /   komentarze (0)


Spotkanie władz uczelni z burmistrzem Jackiem Lelkiem to pierwszy krok do związania formalnej współpracy Gminy Stary Sącz z krakowską ASP. Współpracę koordynować będzie Galeria Sztuki Współczesnej IMO.

– Minęły już czasy kiedy uczelnia była samowystarczalnym bytem samym w sobie. Widzimy funkcjonowanie Akademii Sztuk Pięknych w sieci powiązań i wzajemnych oddziaływań różnych podmiotów i ośrodków między innymi Starym Sączem – mówił rektor ASP prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk. – ASP ma dorobek, umiejętności i możliwości, a Stary Sącz ma swoją oryginalną tożsamość, wielkie dziedzictwo. Jako wolna grupa pasjonatów chcemy spróbować zachęcić do współpracy na wielu płaszczyznach wspólnoty lokalne, te wspólnoty gdzie z jednej strony jest ogromny potencjał, a z drugiej jest utrudniony dostęp do kultury. Możemy wszyscy mieć z tego korzyść.

Profesor Andrzej Bednarczyk kieruje krakowską Akademią Sztuk Pięknych od ubiegłego roku.

Grupa pasjonatów to między innymi prócz rektora kanclerz uczelni Monika Wiejaczka, prorektor ds. upowszechniania dorobku dr hab. Joanna Kubicy, prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Robert Sowa i dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dr hab. Jarosław Adamowicz. To  nowe władze uczelni, wybrane w ubiegłym roku.

Cała grupa spotkała się w Starym Sączu z burmistrzem Jackiem Lelkiem, a starosądecką kulturę i sztukę reprezentowali Wojciech Knapik dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, dr hab Małgorzata Kaczmarska kurator Galerii IMO i Ewelina Kochańska z CKiS-u. Goście podczas krótkiego spaceru obejrzeli rynek, sień oficyny Raczków, zaglądnęli do klasztornego kościoła, sprawdzili postępy prac przy nowej siedzibie centrum kultury.

 Wybraliśmy Stary Sącz nieprzypadkowo – zaznacza kanclerz ASP Monika Wiejaczka. – Miał bardzo mocne rekomendacje.

Co będzie zakładać ewentualna współpraca? Padły już konkretne propozycje. Będzie to współpraca na wielu płaszczyznach. Na przykład prezentacje lokalnych artystów w Krakowie w ramach Festiwalu Satelity, współpraca z ważnymi ośrodkami kultury m.in Cricoteką, Małopolskim Ogrodem Sztuki w Krakowie, Teatrem Łaźnia Nowa, Instytutem Goethego, zaproszenia dla młodzieży do Krakowa, poszukiwanie talentów, pracowania animacji komputerowej w nowym centrum kultury pod patronatem ASP, może plenery studenckie, prace konserwatorskie w Starym Sączu, warsztaty realizowane przez studentów przy pomocy wykładowców ASP w pracowniach warsztatowych Galerii Sztuki Współczesnej IMO, czy wreszcie realizacja wspólnych wystaw.

 Uważam, że to spotkanie za bardzo owocne, a pomysły obiecujące. Cieszę się, że Akademia Sztuk Pięknych dostrzegła wyjątkowość Starego Sącza i nasz potencjał – podsumowuje burmistrz Jacek Lelek. – Mam nadzieję, że uda się nadać wspólnie organizacyjny kształt tym planom, również w proponowanych przez nas obszarach. 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n

Winieta-2012a