Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Stary Sącz najbardziej ekologiczną gminą

Opublikowano: 22 listopada, 2021 o 8:09 am   /   przez   /   komentarze (0)

Uroczystą galą w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w piątek 19 listopada zakończyła się tegoroczna edycja konkursu Eko HERO Małopolski 2021. Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybrała zwycięzców. Najbardziej ekologiczną gminą średnią został Stary Sącz, a dużą Trzebinia. Tytuł Firmy Eko HERO 2021 uzyskała PRAD Sp. z o.o, za wykorzystanie nowoczesnej aparatury do walki z zanieczyszczeniami powietrza i nielegalnymi wysypiskami. Za najciekawszą Ekoinicjatywę jurorzy uznali program „Gmina Gnojnik domem dla płazów”.

Tegoroczny plebiscyt, organizowany wspólnie z Grupą Polska Press, cieszył się dużym zainteresowaniem czytelników. Wpłynęło 71 zgłoszeń od firm, samorządów i mieszkańców, którzy myślą ekologicznie.

Mieszkańcy Małopolski mają coraz większą wiedzę na temat ekologii i tego, jakie działania podjąć, aby zachować nasze dziedzictwo naturalne w dobrym stanie. W tegorocznym konkursie Eko HERO Małopolski nagrodziliśmy te inicjatywy, firmy i samorządy, które dbają o środowisko i mogą pochwalić się działaniami na rzecz poprawy powietrza, czystości wody, ochrony zwierząt czy rozwiązaniami zero waste. Nagrodzone projekty są dowodem na to, że można działać tak, aby troska o ekologię była walorem i korzyścią. Warto wskazywać tego typu działania i brać z nich przykład!

– mówi wicemarszałek Józef Gawron.

Kapituła Eko HERO Małopolski 2021 obradowała w składzie: wicemarszałek Józef Gawron, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej, współautorka projektu Poligon Energooszczędności, Karolina Laszczak – dyrektor Departamentu Środowiska, Rafał Solecki – dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Marcin Guzik – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz redaktor naczelny Gazety Krakowskiej Wojciech Mucha.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców w poszczególnych kategoriach, a 29 listopada zapraszamy do kiosków po specjalny dodatek do „Gazety Krakowskiej”, w którym szczegółowo zaprezentowane zostaną laureatów i ich działania na rzecz poprawy środowiska w Małopolsce. Filmy o nich nakręci także TV EkoMałopolska.

Wyniki obrad kapituły konkursu Eko HERO Małopolski 2021:

Kategoria Inicjatywa EKO HERO

 1. Gmina Gnojnik domem dla płazów czyli inicjatywy mające na celu ochronę gatunkową żaby trawnej, ropuchy szarej i ropuchy zielonej, które przechodząc przez jezdnię giną pod kołami przejeżdżających samochodów. Działaniom patronuje postać eko bohatera, gminnej maskotki Żabki Rechotki.
 2. „Demos – Jestem częścią świata”– pozarządowa inicjatywa Fundacji Demos w Odporyszowie to rekultywacja 10 ha terenów i wybudowanie wielofunkcyjnego kompleksu składającego się z Domu Dziecka dla 14 dzieci, placówki dziennej dla ponad 100 wychowanków z zapleczem sportowym oraz Centrum Sportów Konnych, z zachowaniem zasad ochrony przyrody i środowiska.
 3. Samowystarczalna Wioska – projekt samowystarczalnej wioski w gminie Łapanów, w miejscowości Cichawka. Stworzenie miejsca, gdzie powraca się do natury, czerpiąc z niej to co najlepsze, przy zachowaniu kultury zero waste.

Kategoria Firma EKO HERO

 1. PRAD Sp. z o.o. dzięki nowoczesnej aparaturze pomiarowej wykrywa źródła spalania odpadów i nielegalne składowiska oraz monitoruje smog.
 2. Noble Lashes czyli ekologiczne rozwiązania w biznesie, integrujące pracowników i klientów wokół idei less waste oraz zaangażowania w akcje ekologiczne.
 3. Kapituła zdecydowała o nie przyznawaniu 3. Miejsca

Kategoria Gmina EKO HERO  do 15 000 mieszkańców

 1. Gołcza – za imponującą skuteczność w pozyskiwaniu funduszy na modernizacyjne projekty infrastrukturalne i osiągnięcia w realizacji m.in. projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.
 2. Lubień, w której zmodernizowano m.in. system instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o kolektory słoneczne.
 3. Wielka Wieś, gdzie m.in. dzięki pracy zespołu ekodoradców (EKOTEAM) tylko w 2020 roku dofinansowano wymianę 115 „kopciuchów”.

Kategoria Gmina EKO HERO  15 000 – 30 000 mieszkańców

 1. Stary Sącz, gdzie powstał dworzec przesiadkowy „Parkuj i jedź” i zakupiono – wspólnie z miastem Nowy Sącz – ekologiczny tabor transportowy, z którego korzystają mieszkańcy nie tylko gminy, ale wszystkich lokalizacji, gdzie dociera nowosądecki MPK.
 2. Nowy Targ, w którym obowiązuje lokalna uchwała antysmogowa, rozbudowuje swoją sieć ciepłowniczą i zwiększa udział odnawialnych źródeł energii na swoim terenie.
 3. Miechów, w której ograniczono jedno z najbardziej emisyjnych źródeł spalin, czyli transport samochodowy, kupując dwa elektryczne autobusy komunikacji miejskiej i budując ścieżkę rowerową i budując stację przesiadkową „Parkuj i jedź”.

Kategoria Gmina EKO HERO  powyżej  30 000 mieszkańców

 1. Trzebinia realizująca z imponującym rozmachem, wspólnie z Trzebińskim Centrum Kultury projekt „Trzebinia po stronie natury”, łączący zarówno działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, jak i m.in. dofinasowania do wymiany pieców.
 2. Andrychów, prowadząca m.in. szeroko zakrojoną edukację ekologiczną, przede wszystkim z zakresu ochrony powietrza i gospodarki odpadami; w 2021 przystąpiła do projektu segregacji zużytych olejów jadalnych.
 3. Tarnów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat prowadzi edukację ekologiczną, in. w 2020 roku zorganizował kampanię ekologiczną „Klimat się zmienia-zmień sposób myślenia. Zmieniaj nawyki – nie Klimat!”

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a