Info z urzędu

Gmina ogłosiła przetarg na „ogródek” na starosądeckim Rynku za 1200 netto

Opublikowano: Kwiecień 1, 2015 o 9:59 am   /   Info z urzędu

Gmina ogłosiła przetarg na dzierżawę terenu w obrębie płyty Rynku w Starym Sączu pod lokalizację w okresie od 1 maja 2015 roku do 30 września 2015 roku oraz od 1 maja 2016 roku do 30 września 2016 roku jednego sezonowego ogródka gastronomicznego o powierzchni 180 m2.(12m x 15m) Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego dla przedmiotowego terenu […]

6 komentarzy czytaj więcej

W Wielki Piątek Urząd pracuje krócej

Opublikowano: Marzec 30, 2015 o 8:48 pm   /   Info z urzędu

W Wielki Piątek 3 kwietnia 2015 roku Urząd Miejski w Starym Sączu będzie czynny do godz. 12.     UM Stary Sącz

Brak komentarzy czytaj więcej

Praca w Urzędzie Miejskim

Opublikowano: Marzec 25, 2015 o 6:02 am   /   Info z urzędu

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA REFERATU ORGANIZACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARYM SĄCZU W WYMIARZE 1 ETATU Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe administracyjne drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, b) oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. […]

4 komentarze czytaj więcej

V Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

Opublikowano: Marzec 23, 2015 o 12:26 pm   /   Info z urzędu

Dzisiaj 23 marca o godzinie 13:00 odbędzie się V Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu.

2 komentarze czytaj więcej

W 100% sfinansują demontaż azbestu! Złóż wniosek w Urzędzie

Opublikowano: Marzec 23, 2015 o 3:57 am   /   Info z urzędu

Burmistrz Starego Sącza uprzejmie informuje, że zainteresowani mieszkańcy z terenu miasta i gminy Stary Sącz mogą przystąpić do projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, priorytet „Środowisko i infrastruktura”, obszar tematyczny „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”. […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Sokół i Barciczanka z dofinansowaniem

Opublikowano: Marzec 20, 2015 o 5:38 am   /   Info z urzędu

Burmistrz Starego Sącza informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary Sącz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wpłynęły dwa wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku. Powyższe wnioski złożyły następujące […]

4 komentarze czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a