Polityka

Budżet Powiatu Nowosądeckiego bez deficytu

Opublikowano: Grudzień 29, 2018 o 11:42 am   /   Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili

Podczas wczorajszej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego przyjęto proponowany projekt budżetu na rok 2019. Zakłada on dochody na poziomie 146,6 mln zł przy wydatkach rzędu 145,7 mln zł. Subwencje stanowić będą 42,2 proc. dochodów powiatu. 25,5 proc. z nich to subwencja oświatowa  (37,3 mln zł). Udziały we wpływach z podatku dochodowego wyniosą ponad 38 mln zł, […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Dziękuję służbom za ich pracę

Opublikowano: Grudzień 27, 2018 o 10:05 am   /   Polityka

Podczas spotkania w Bilsku podsumowano działalność służb, inspekcji i straży działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku. Odbyło się to w ramach posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Gości przywitał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który podziękował za pracę wszystkim zebranym. Towarzyszył mu wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Edward Ciągło i Marian Dobosz oraz przewodniczący Rady […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Nowi członkowie Komisji i dyskusja o katastrofie energetycznej

Opublikowano: Grudzień 25, 2018 o 11:58 am   /   Polityka

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzeniu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Podczas posiedzenia starostwa Marek Kwiatkowski wspólnie z prezydentem miasta Ludomirem Handzlem wręczył akty powołania członkom Komisji. To normalna procedura związana z pracami tego gremium w nowej kadencji. Podczas obrad skarbnik miasta Renata Seruga-Tokarz zreferowała planowane […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Zwolnieni z sądeckiego ratusza odwołują się do sądu pracy

Opublikowano: Grudzień 20, 2018 o 8:03 am   /   Polityka, Z ostatniej chwili

Państwowa Inspekcja Pracy po kontroli stwierdza, że zwolnieni urzędnicy z sądeckiego magistratu mają podstawy, by odwołać się do sądu pracy. Kilku z nich właśnie złożyło pozwy. Sprawę zwolnień w sądeckim ratuszu przedstawili Państwowej Inspekcji Pracy radni z klubów PiS oraz Komitetu „Wybieram Nowy Sącz”. –W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych i zbadania zasadności zwolnień ze wskazanymi […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Nowy Sącz ma Skarbnika Miasta

Opublikowano: Grudzień 19, 2018 o 10:50 am   /   Polityka

Podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 18 grudnia 2018 roku, decyzją radnych Renata Seruga-Tokarz została powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Nowego Sącza. Kandydaturę nowej skarbnik zgłosił Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. Powołanie Skarbnika, zgodnie z art. 18 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dokonywane […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Rozmawiano o współpracy Małopolski ze Słowacją

Opublikowano: Grudzień 18, 2018 o 8:17 am   /   Polityka

Wspólne projekty rowerowe w ramach EuroVelo, wykorzystanie funduszy unijnych oraz nowe perspektywy współpracy regionalnej – to tematy, które zostały poruszone podczas spotkania marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Tomasza Urynowicza z konsulem generalnym Słowacji Tomášem Kašajem. Tomáš Kašaj jest konsulem generalnym Republiki Słowacji w Krakowie od sierpnia 2018 r. Wcześniej pracował m.in. jako zastępca konsula generalnego Republiki Słowacji w Krakowie (2011-2015), […]

Brak komentarzy czytaj więcej

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a