Edukacja, Z ostatniej chwili

10 mln zł wsparcia dla uczelni niepublicznych na nauczanie zdalne

Opublikowano: 26 stycznia, 2021 o 9:17 am   /   przez   /   komentarze (0)

Minister Edukacji i Nauki przeznaczył dla uczelni niepublicznych 10 mln zł na zapewnienie odpowiednich warunków nauczania na odległość. Uczelnie mogą wykorzystać te środki m.in na zakup narzędzi niezbędnych do nauczania w trybie zdalnym czy szkolenia dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia. Szacujemy, że ze wsparcia skorzysta około 100 uczelni niepublicznych.

Które uczelnie mogą dostać wsparcie?

W ramach przedsięwzięcia wsparcie finansowe zostanie przyznane uczelniom:

  • które w latach 2018–2020 nie otrzymały negatywnej oceny jakości kształcenia na żadnym z prowadzonych kierunków studiów;
  • które kształciły co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych (według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Wysokość wsparcia dla danej uczelni uzależniona będzie od liczby studentów studiów stacjonarnych.

Na co można przeznaczyć środki?

Otrzymane środki uczelnie niepubliczne mogą przeznaczyć na:

  • zakup oprogramowania (w tym umożliwiającego wirtualizację laboratoriów specjalistycznych, licencje do programów do kształcenia zdalnego itp.),
  • zakup sprzętu (m.in. laptopów, tabletów, serwerów, modemów, sprzętu potrzebnego do wyposażenia sal dydaktycznych w system wideokonferencji itp.),
  • wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za wsparcie wykładowców i studentów w kwestii zajęć online (w tym, m. in. programistów, metodyków, osób przygotowujących materiały multimedialne),
  • szkolenia dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia.

Do kiedy i jak zgłosić udział?

Do 5 lutego 2021 r. uczelnie niepubliczne mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia. Procedura zgłoszenia jest bardzo prosta. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej MEiN.

Wsparcie dla uczelni publicznych

Wsparcie finansowe na zakup narzędzi do zdalnego nauczania otrzymały również wszystkie uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki oraz uczelnie niepubliczne finansowane na zasadach uczelni publicznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Więcej informacji udziela Departament Innowacji i Rozwoju

telefon (22) 629 89 73
e-mail: sekretariat.dir@nauka.gov.pl

Komentarze

Partnerzy

gniazdo
herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a