Edukacja

Akademia Nauk Stosowanych i Powiat Gorlicki będą realizować wspólne projekty badawcze i rozwojowe

Opublikowano: 4 marca, 2024 o 7:36 am   /   przez   /   komentarze (0)

Powiat Gorlicki dołączył do kręgu jednostek samorządu terytorialnego, szkół, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Na wspólnych projektach naukowo-badawczych i rozwojowych czy praktykach skorzystają studenci i pracownicy Uczelni, a także personel medyczny Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz sami mieszkańcy powiatu.
W piątek 1 marca Umowę w tym zakresie podpisali dr hab. inż. Józef Ciuła (prof. ANS) – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Starosta Gorlicki Maria Gubała. Podczas spotkania obecny był również dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz (prof. ANS) – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, ponieważ porozumienie dotyczy także współpracy Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach, prowadzonego przez tamtejsze Starostwo Powiatowe, z ANS.

W imieniu władz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu bardzo dziękuję za możliwość podpisania Umowy z Powiatem Gorlickim. Jako Uczelnia silnie zakorzeniona w subregionie sądeckim kształcimy przede wszystkim studentów z tego terenu. Z danych statystycznych wynika, że około 10 procent naszych studentów to mieszkańcy powiatu gorlickiego. Wśród nich są także studenci kierunku lekarskiego, o którym dziś wspólnie rozmawialiśmy w kontekście chociażby współpracy Uczelni ze Szpitalem Specjalistycznym w Gorlicach zaznacza Prorektor Józef Ciuła.To porozumienie stwarza m.in. szansę na rozwój naszego szpitala, jego kadry, która będzie mieć możliwość rozwoju zawodowego i naukowego – dodaje Starosta Gorlicki Pani Maria Gubała.

Umowa między Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu a Powiatem Gorlickim obejmuje działania mające na celu współpracę między Stronami w zakresie: wspierania merytorycznego i organizacyjnego przedsięwzięć popularnonaukowych, artystycznych i sportowych; podejmowania wspólnych projektów naukowobadawczych oraz rozwojowych; organizacji konferencji, sympozjów oraz wspólnych publikacji; stwarzania optymalnych możliwości dla edukacji i rozwoju mieszkańców Powiatu; budowania kapitału intelektualnego poprzez realizację kształcenia ustawicznego; realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz prac dyplomowych w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych Powiatowi; sporządzania raportów, opracowań naukowych, artykułów, ekspertyz i opinii na potrzeby obu Stron; tworzenia oferty edukacyjnej i konsultacji w zakresie nowych kierunków studiów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na rynku pracy w Powiecie; współpracy w ramach przedsięwzięć dotyczących promocji i rozwoju Uczelni oraz Powiatu; działań zgodnych ze Strategią Rozwoju Uczelni i Programem Rozwoju Powiatu.

Wszelkie wspólne działania będą zgodne ze Strategią Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i Strategią Rozwoju Powiatu Gorlickiego.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"