Edukacja, Z ostatniej chwili

Archipelag Skarbów w „Dwójce”

Opublikowano: Listopad 9, 2018 o 8:23 am   /   przez   /   komentarze (0)

29 i 30 października 2018r. młodzież z klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu brała udział w programie zintegrowanej profilaktyki ryzykownych zachowań „ Archipelag skarbów”.

Program realizowany był przez specjalnie przygotowanych trenerów  Fundacji Ostoja – (Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu ) pod nadzorem Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie.

Celem programu jest wzmocnienie pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły i rodziny oraz zwrócenie uwagi na zdrowy i mądry styl życia, bez alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii.  Zajęcia dotyczyły także umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnym wieku dojrzewania, kształtowania hierarchii wartości, zagrożeń płynących ze świata mediów, poszukiwania pozytywnych wzorców, oraz pierwszych uczuciowych fascynacji.

Przez dwa dni realizatorzy programu zabrali młodzież „Dwójki” w „podróż” pełną przygód, której celem było odnalezienie skarbów.. Tymi skarbami są: głębokie szczęście, trwała miłość, realizacja w życiu własnych pasji i marzeń, budowanie pozytywnych, opartych na szacunku i zaufaniu relacji z innymi. To właśnie te skarby dają nam gwarancję na wygranie najważniejszej „ podróży” , którą jest nasze życie.

Zachowując się ryzykownie ( sięgając po alkohol, narkotyki, dopalacze) tracimy szanse na zdobycie skarbów. Przeszkodą mogą być też nasze wewnętrzne „ tygrysy”, czyli trudne emocje, takie jak między innymi: złość, gniew, strach. Uczniowie otrzymali konkretne wskazówki, jak sobie z nimi radzić.

Bardzo ważną wyspą, na którą „ popłynęli” uczniowie wraz z trenerami była „Wyspa Przewodników.” To tam dowiedzieliśmy się, że choć w życiu każdego człowieka bywają trudne chwile, to są wokół nas ludzie, którzy może nie są bez wad, ale są to osoby którym na nas zależy, można im zaufać i poprosić ich o pomoc. To są nasi  przewodnicy, w którymś konkretnym  momencie naszego życia.  Dzięki nim możemy: „ odważnie iść szlakiem życia i korzystać ze śladów ludzi, którym można zaufać”.
Podczas spotkań posługiwano się bogatym materiałem w postaci prezentacji, wypowiedziami znanych z ekranu osobowości, statystykami i mądrymi sentencjami.

Przeprowadzano rozmowy z uczestnikami, konkursy tematyczne oraz Festiwal Talentów. Prowadzący umieli nawiązać kontakt z młodzieżą mimo że tematyka była trudna.

W ramach programu w „Dwójce” odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z rodzicami i nauczycielami. W ramach tych spotkań wyjaśniono rodzicom i nauczycielom symbole, cele programu. Poruszano także temat komunikacji rodziców z dorastającymi dziećmi.
Program Archipelag Skarbów łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki:
1. Wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży wartości.
2. Jest atrakcyjny dla młodzieży.
3. Należy do nielicznej grupy programów skutecznych (co zostało udowodnione w badaniach naukowych.

Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim Stary Sącz, za umożliwienie i całkowite sfinansowanie realizacji zajęć w ramach Programu. Dziękujemy także pani dyrektor Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu – Marii Sosin oraz księdzu proboszczowi parafii św. Elżbiety w Starym Sączu – Markowi Taborowi za udostępnienie sal, w których odbywały się zajęcia.

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a