Edukacja

Co nam mówi mózg dziecka?

Opublikowano: 30 listopada, 2019 o 9:16 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wczoraj (29.11.2019) w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbył się panel szkoleniowy „Co nam mówi mózg dziecka?” Wziął w nim udział m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Znawcy tematu (prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr Krystyna Rymarczyk, Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov Maciej Frasunkiewicz) mówili m.in. o nowych odkryciach w neuropedagogice, a także metodach oraz narzędziach, które umożliwią: trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmocnienie kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pobudzenie kreatywności, pozytywne myślenie, poprawienie szybkości i efektywności uczenia się.

W dzisiejszym świecie postęp medycyny może przyczynić się do zmiany myślenia o zdrowiu lub chorobie. Przypadki, które dotychczas były wyjątkiem, stają się normą. Z kolei dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami mowy, ze spektrum zachowań niedostosowanych społecznie lub rzadkimi chorobami towarzyszą nam w obszarze życia codziennego – zwłaszcza w praktyce zawodowej pedagogów, psychologów, terapeutów, a także rehabilitantów – mówili organizatorzy.

Jednym z problemów, z którymi spotykają się pedagodzy, psycholodzy, terapeuci są zaburzenia procesów uczenia się i zachowania. Zespół specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia), w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), trudności z koncentracją uwagi towarzyszące ADHD, problemy z motywacją i samokontrolą, co często prowadzi do przejawów agresji. Coraz częściej mówi się, że możliwą przyczyną specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych są czynniki biologiczne związane z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego, które pozostają w interakcji z czynnikami związanymi z samym procesem nauczania, z czynnikami psychologicznymi, a także rodzinnymi. Agresja, trudności z adaptacją w grupie są czynnikiem ryzyka uzależnień lub depresji. Te zaburzenia stają się także coraz powszechniejszym problemem wśród dzieci i nastolatków.

Właśnie o takich problemach dyskutowali dzisiaj fachowcy, a przysłuchiwali się temu pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele. Nie zabrakło oczywiście pracowników Powiatowej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na czele z dyrektorem Leszkiem Markiem Misiewiczem.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"