Edukacja, Z ostatniej chwili

Co nam mówi mózg dziecka?

Opublikowano: Listopad 28, 2019 o 8:05 am   /   przez   /   komentarze (0)
W najbliższy piątek (29 listopada 2019 r.) w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbędzie się panel szkoleniowy „Co nam mówi mózg dziecka?” Start o godz. 9.30.
Znawcy tematu będziemy mówić m.in. o nowych odkryciach w neuropedagogice, a także metodach oraz narzędziach, które umożliwią: trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmocnienie kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pobudzenie kreatywności, pozytywne myślenie, poprawienie szybkości i efektywności uczenia się.
Opowiedzą o tym: prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr Krystyna Rymarczyk, Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov Maciej Frasunkiewicz oraz uczestnicy panelu!
W dzisiejszym świecie postęp medycyny może przyczynić się do zmiany myślenia o zdrowiu lub chorobie. Przypadki, które dotychczas były wyjątkiem, stają się normą. Z kolei dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami mowy, ze spektrum zachowań niedostosowanych społecznie lub rzadkimi chorobami towarzyszą nam w obszarze życia codziennego – zwłaszcza w praktyce zawodowej pedagogów, psychologów, terapeutów, a także rehabilitantów.
Jednym z problemów, z którymi spotykają się pedagodzy, psycholodzy, terapeuci i nie tylko, to zaburzenia procesów uczenia się i zachowania. Zespół specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia), w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), trudności z koncentracją uwagi towarzyszące ADHD, problemy z motywacją i samokontrolą, co często prowadzi do przejawów agresji.
Coraz częściej mówi się, że możliwą przyczyną specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych są czynniki biologiczne związane z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego, które pozostają w interakcji z czynnikami związanymi z samym procesem nauczania, z czynnikami psychologicznymi, a także rodzinnymi. Agresja, trudności z adaptacją w grupie są czynnikiem ryzyka uzależnień lub depresji. Te zaburzenia stają się także coraz powszechniejszym problemem wśród dzieci i nastolatków.
Panel szkoleniowy „Co nam mówi mózg dziecka?” ma charakter teoretyczno-praktyczny i podejmuje próbę skutecznej odpowiedzi na pytania, które pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, rehabilitanci, rodzice i nie tylko stawiają sobie na co dzień, a mianowicie:

Co tam się dzieje? Neurofizjologiczne podstawy rozwoju umiejętności szkolnych
Zajrzeć do mózgu – biotechnologie w neurodydaktyce
Kim dla mózgu jest rodzic i wychowawca
Mózg małego dziecka… i dziesięć lat później
Granica to nie klatka
Czy mózg da się wychować?
Arteterapia i rozwój mózgu

Mózg. Idealne arcydzieło natury

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a