Edukacja

Dożywianie dzieci w szkołach od stycznia 2023

Opublikowano: 6 grudnia, 2022 o 7:40 am   /   przez   /   komentarze (0)

O dożywianie dzieci w szkołach od stycznia 2023 r. rodzice mogą się już starać od grudnia 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Obowiązują ogólne zasadny ubiegania się o świadczeia z pomocy społecznej – wniosek o dożywianie oraz inne załączniki.

Przyznanie dożywiania musi być poprzedzone rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w miejscu zamieszkiwania rodziny. 

Warto wiedzieć, że rodzice mogą sami wykupić obiady w szkole, do której uczęszcza dziecko korzystając chociażby ze środków Programu 500+. Niemniej rodziny mniej zamożne mogą ubiegać się o dożywianie swoich dzieci finansowane ze środków publicznych. Obowiązuje tutaj kryterium dochodowe t. j. pułap poniżej 900 zł netto na osobę w rodzinie. 

Dochody są liczone z poprzedniego miesiąca od złożenia wniosku o dożywianie. Najczęściej występujące dochody to:

– zatrudnienie (wymagane zaświadczenie od pracodawcy)
– renty/emerytury (wymagane bieżące decyzje z ZUS lub KRUSu albo odcinki wypłat lub zaświadczenia)
– z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha (wymagany nakaz płatniczy oraz oświadczenie o wielkości gospodarstaw domowego)
– z działalności gospodarczej (zwykłe warunki – wymagane zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedni, w przypadku ryczałtu – wymagane oświadczenie o dochodach za poprzedni miesiąc)
– świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Zaznaczmy też, że przy przyznawaniu dożywiania ze środków publicznych obowiązują zasady ogólne określone w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie o pomocy społecznej. Sam proces postępowania administracyjnego, zebrania dokumentacji dochodowej, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, wydanie decyzji administracyjnej, zawiadomienia szkoły o przygotowaniu większej ilości obiadów – może potrwać dłuższy czas. Z tego względu warto starać się o dożywianie już od grudnia 2022 r. Unikniemy wtedy opóźnień w dożywianiu. Wnioski złożone od stycznia 2023 r. mogą spotkać się z opóźnieniem w dożywianiu. W tych przypadkach prosimy rodziców o cierpliwość. Dożywianie w szkołach traktujemy zawsze priorytetowo i staramy się maksymalnie uprościć procedury, jednakże nie można ich zupełnie przyspieszyć.

Dożywianie dzieci w szkołach finansowane jest ze środków publicznych t. j.  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przeznaczone jest ono dla rodzin, w których środki finansowe są niskie. Warto też pamiętać o dodatkowych narzędziach określonych w ustawie o pomocy społecznej służacych werfikacji uprawnienia do pomocy społecznej. Tak więc w przypadku stwierdzonych dysproporcji majątkowych np. posiadaniu okazałego domu czy drogiego samochodu przy jednoczesnym wykazywaniu niskich źródeł dochodowych, można odmówić świadczeń z pomocy społecznej, w tym dożywiania wyrażając tym samym ogólniejsza zasadę sprawiedliwości społecznej. 

Jeśli rodzice sami chcą wykupić obiady, niezbędne informacje uzyskają w szkole, do której uczęszcza dziecko. 

W przypadku dożywiania finansowego ze środków publicznych, zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"