Edukacja, Z ostatniej chwili

„Dwójka” w Rumunii!

Opublikowano: 12 grudnia, 2019 o 9:08 am   /   przez   /   komentarze (0)

„Against bullying for a better inclusion in schools (ABIS)” to tytuł projektu ERASMUS+, w którego realizację zaangażowała się Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu wraz z czterema szkołami partnerskimi z Rumunii (szkoła w Tarlisua oraz w Dochii), Włoch oraz Turcji. Działania projektowe będą prowadzone przez dwa lata od 1. października 2019r. do 30. września 2021r. a fundusze na realizację projektu w kwocie 104 415 EURO zostały przekazane poszczególnym partnerom projektu przez Agencje Narodowe. W Polsce tę funkcję pełni Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W czasie realizacji projektu zaplanowano sześć mobilności do szkół partnerskich, czyli międzynarodowych spotkań uczniów i nauczycieli oraz wiele wydarzeń mających miejsce na terenie każdej ze szkół. Działania te mają na celu wypracowanie innowacyjnych metod zapobiegania i powstrzymywania zjawiska przemocy i agresji w szkołach. Oprócz tego szkoły partnerskie będą pracować nad sposobami identyfikacji przypadków nękania i cyberprzemocy oraz sposobami zapobiegania trudnym sytuacjom wśród dzieci i młodzieży.

Școala Profesională Târlişua z Rumunii była gospodarzem pierwszej mobilności w dniach 25-29 listopada, w której udział wzięli nauczyciele: p. Beata Damasiewicz, p. Maciej Rejowski oraz p. Agnieszka Obrzud – koordynator projektu Erasmus+ w SP2.

Przedstawiciele szkół z Włoch, Turcji, Rumunii i Polski zostali powitani przez dyrektora szkoły p. Mihaela Forai, p. Danielę Anamarię Pap, nauczycielkę z ww. szkoły – głównego koordynatora projektu Erasmus+ ABIS oraz całą społeczność szkoły, a uczniowie ze szkolnej grupy muzycznej zaprezentowali się w repertuarze pięknych tradycyjnych pieśni rumuńskich. Nie zabrakło też symbolicznego gestu przyjaźni – chleba i soli.

Nauczyciele biorący udział w mobilności spotkali się również z prezydentem okręgu Bistrița-Năsăud, którym jest p. Emil Radu Moldovan oraz z burmistrzem gminy Tîrlișua, którym jest p. Vlăduț Purja. Uczestnicy projektu poznali lokalnego działacza Tiberiu Uşeriu, który podzielił się z nimi swoimi doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży.

Podczas pobytu w rumuńskiej szkole koordynującej projekt Erasmus+ odbyło się kilka warsztatów, podczas których nauczyciele zapoznali się z różnymi aspektami zagadnienia nękania i cyberprzemocy. Współpracując w międzynarodowych grupach nauczyciele stworzyli materiał obrazujący role, jakie odgrywają poszczególne osoby zaangażowane w działania agresywne, których ustalenie jest niezwykle ważne w przeciwdziałaniu przemocy; zaprezentowane zostały prawne aspekty zapobiegania przemocy wśród dzieci i młodzieży, które funkcjonują w Rumunii. Partnerzy mieli również okazję spotkać się z przedstawicielem Wydziału Prewencji Policji w okręgu Bistrița-Năsăud. Ważnym elementem spotkania była wymiana dobrych praktyk – omówione zostały projekty realizowane przez policję w Rumunii oraz przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli z miejscowości Bistrița.

W ostatnim dniu mobilności odbyło się międzynarodowe szkolne głosowanie na maskotkę projektu ABIS. Przedstawiciele szkół partnerskim łączyli się zdalnie ze swoją szkołą macierzystą, i podobnie jak w konkursach eurowizji, przyznawano punkty za najlepsze projektu z wykluczeniem maskotki pochodzącej z danej szkoły. Szkołę Podstawową nr 2 w Starym Sączu reprezentowała maskotka Magdaleny Biel – uczennicy klasy trzeciej. W międzynarodowym głosowaniu zajęła II miejsce, przegrywając z maskotką szkoły z Tirlisua. Nauczyciele z czterech partnerskich szkół przygotowali również scenki teatralne ukazujące różne aspekty związane z dokuczaniem i agresją, a następnie na podsumowanie kilkudniowych warsztatów każda grupa nauczycieli przygotowała prelekcję w języku angielskim dotyczącą działań i rozwiązań, które należy podejmować, aby skuteczniej rozwiązywać problemy związane z przemocą wśród dzieci i młodzieży

Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego są pozytywnie nastawieni do projektu i liczą na owocną współpracę. Kolejna mobilność będzie miała miejsce na przełomie marca i kwietnia, ale w miesiącach wcześniejszych uczniowie będą współpracować ze sobą przy realizacji kilku zadań.

Do tej pory w naszej szkole do różnych działań projektowych zaangażowało się 73 uczniów, wykonując 104 różnego rodzaju zadania. Każda aktywność jest istotna i każda ma znaczenie, gdyż przybliża nas do realizacji celu projektu. Dla samych uczniów działania te mogą być ważne w szczególności w aspekcie wyjazdów międzynarodowych. Najbardziej aktywni będą mieć pierwszeństwo w decyzji o wyjeździe na spotkanie w grupie uczniów z krajów partnerskich.” – mówi p. Agnieszka Obrzud, koordynatorka projektu.

W działania projektu Erasmus+ włączyli się również najmłodsi uczniowie naszej szkoły. 16 pierwszoklasistów przygotowało plakaty pod hasłem „Be a good friend. Don’t bully others”, a 15 drugoklasistów zaprojektowało plakaty pod hasłem „Stop bullying. Be a good friend.” promujące działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w ramach projektu ABIS.

We czwartek 5. grudnia uczniowie, którzy do tej pory aktywnie przyłączyli się do projektu Erasmus+ otrzymali pamiątkowe dyplomy, materiały nt. Unii Europejskiej otrzymane od Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz słodycze będące smakołykami wśród dzieci w Rumuni, które ufundowały p. Beata Damasiewicz i p. Agnieszka Obrzud.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"