Edukacja

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

Opublikowano: Wrzesień 12, 2017 o 7:19 am   /   przez   /   komentarze (4)

Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem
z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie.

Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak w każdej chwili, gdy jego stan zdrowia ulegnie poprawie, wraca do rówieśników i uczy się z nimi. Uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony i mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami.

Dziecko niepełnosprawne nie musi uzyskiwać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć zorganizowane zajęcia indywidualne. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami, nie zaś w szkole, sam na sam z nauczycielem. Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów.Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym.

Dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. fobia szkolna, depresja itp., dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie .

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W konsultacji z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami środowiska oświatowego przygotowaliśmy szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki.

Składają się na nie poniższe rozporządzenia dotyczące:

 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616);
 • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591);
 • warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578);
 • orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło również działania związane z upowszechnieniem informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Już przed wakacjami, w czerwcu 2017 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla wizytatorów kuratoriów oświaty. W najbliższym czasie planowane są kolejne.

Dodatkowo, aby zapewnić pełne wsparcie merytoryczne kuratorom oświaty, dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek w całej Polsce, uruchomiliśmy sieć współpracy i plan samokształcenia wizytatorów. Kuratorzy oświaty zostali zapoznani z wprowadzanymi zmianami i zobowiązani do przekazania ich dyrektorom jednostek systemu oświaty.

We wrześniu br. dyrektorzy otrzymają materiały informacyjne, w jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych.

W połowie października br. zaplanowana jest konferencja poświęcona edukacji włączającej i wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami.

źródło: MEN

Komentarze (4)

Napisz komentarz

Komentarz
Nick

 • Wrzesień 12, 2017 o 8:49 pm Hh

  Tylko żeby Ci dyrektorzy którzy dostaną wytyczne o organizacji toku nauczania dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi czytali ze zrozumieniem, a nauczyciele dokładnie zapoznali się z lekturą na temat edukacji włączającej, bo temat leży, powodzenia

  Odpowiedź
 • Wrzesień 13, 2017 o 9:25 pm HH- chyba hh wybrałaś hh i to już mówi samo za siebie

  Oceniasz, czyli się znasz.
  Bardo proszę, skoro twoim zdanie to jest takie proste, przeprowadź taką lekcję. Zrób to tak aby po lekcji Wszystkie dzieci i Wszyscy rodzice byli zadowoleni. Możesz mieć 10 uczniów.
  Bardzo chętnie zobaczę taką lekcje w TWOIM wykonaniu.
  Lekcję zaprezentuj na internecie.
  Pozdrawiam i mam nadzieję, że Nas nie rozczarujesz.

  Odpowiedź
 • Wrzesień 13, 2017 o 9:30 pm CZekam

  Przepraszam, trzeba dodać że np. trójka dzieci ) w tej grupie to Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami.

  Odpowiedź
 • Wrzesień 13, 2017 o 10:13 pm czekamy

  Podaj jeszcze ile czasu zajęło ci przygotowanie takiej lekcji.

  Odpowiedź

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a