Edukacja

„Dzień Otwarty” w Starosądeckim Hufcu Pracy

Opublikowano: 1 czerwca, 2015 o 12:03 pm   /   przez   /   komentarze (0)

W dniu 21.05.2015 r. miał miejsce „Dzień otwarty” 6 – 34 Hufca Pracy w Starym Sączu. Na tę okoliczność zaproszeni zostali uczniowie III klas szkół gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Stary Sącz, którzy odwiedzili siedzibę hufca.

Przedsięwzięcie miało na celu zapoznanie młodzieży ze środowiska lokalnego z proponowaną przez jednostkę ofertą edukacyjną, a tym samym zwiększenie posiadanej wiedzy na temat działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Zebrani mieli okazję zapoznać się z formami działalności, jak i realizowanymi przez hufiec projektami finansowanymi z  funduszy unijnych.

Na początku wszystkich przywitał Komendant 6 – 34 Hufca Pracy w Starym Sączu – Marian Potoniec. Zachęcił on uczniów szkół gimnazjalnych do wyboru kształcenia zawodowego. Następnie młodzież wzięła udział w prezentacji multimedialnej. Tym samym  przybliżone zostały metody i formy kształcenia oraz wychowania, zakres działalności, współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi, jak i organizowane przez hufiec zajęcia kulturalno – oświatowe, sportowo – rekreacyjne oraz wycieczki. Każdy zainteresowany miał możliwość dowiedzieć się więcej na temat praktyki, tj. zawodów oraz zakładów pracy, w których istnieje możliwość kształcenia. Niezmiernie ważną dla zebranych był informacja o ubezpieczeniu oraz wynagrodzeniu otrzymywanym w ramach przygotowania zawodowego. Nie zabrakło również wiadomości, dotyczących realizowanych programów autorskich oraz projektów EFS umożliwiających zarówno rozwój zainteresowań, jak i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Na zakończenie gimnazjaliści otrzymali ulotki zawierające dane kontaktowe, formy kształcenia oraz zasady rekrutacji do hufca w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

 

 

Opis zdjęć:

Fot.1  Komendant 6 – 34 HP Stary Sącz podczas wystąpienia

Fot.2  Młodzież podczas prezentacji multimedialnej

Tekst – Anna Jarzębiak,

zdjęcia – Paweł Pociecha

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"