Edukacja, Z ostatniej chwili

„EDUstaż” – zgłoś się na płatny staż w Ministerstwie Edukacji i Nauki!

Opublikowano: 31 lipca, 2022 o 12:46 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Jesteś studentem III, IV, V roku lub studentem studiów drugiego stopnia? Interesujesz się zagadnieniami z obszaru nauki i edukacji? Chcesz zdobyć nowe doświadczenie i uczestniczyć w realizacji ciekawych projektów? Dysponujesz wolnym czasem i chcesz efektywnie go wykorzystać? Zgłoś się na płatny staż w Ministerstwie Edukacji i Nauki w ramach programu „EDUstaż”.

„EDUstaż” w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Łącznie staż w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbędzie 10 studentów. Będą oni mogli rozwijać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenie w rożnych departamentach i biurach MEiN. Za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3,5 tys. zł brutto miesięcznie (40 godzin tygodniowo). Kwota wynagrodzenia będzie proporcjonalnie niższa w przypadku stażu w mniejszym wymiarze.

Staż będzie można realizować w okresie od 16 sierpnia do 31 października 2022 r., a jego długość będzie uzależniona od indywidualnych ustaleń między stażystą a MEiN.

Wymagania formalne:

  • jesteś studentem/ką III, IV lub V roku studiów I lub II stopnia,
  • nie ukończyłeś/aś 30. roku życia,
  • uzyskałeś/aś średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru na poziomie nie niższym niż 4,0.

Co oferujemy?

  • możliwość rozwoju praktycznych umiejętności,
  • dostęp do specjalistycznej wiedzy,
  • doświadczenie i wiedzę ekspercką,
  • udział w bieżących projektach i zadaniach zespołu,
  • wsparcie merytoryczne opiekuna.

Jak aplikować?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do niego następujące dokumenty:

  • CV w języku polskim,
  • zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyki, stażu, wolontariatu i/lub współpracę z organizacjami studenckimi (jeżeli takie posiadasz).

Termin składania aplikacji: do 7 sierpnia 2022 r.

Etapy rekrutacji

Etap I: analiza formularza zgłoszenia oraz dokumentów pod względem spełniania wymagań formalnych.

Etap dodatkowy: w przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzony test wiedzy o MEiN. Informację o tym podamy na stronie na stronie internetowej programu stażowego do 9 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna. Na rozmowę zostaną zaproszeni kandydaci z najwyższą uzyskaną średnią, a w przypadku przeprowadzenia testu wiedzy – kandydaci z najwyższą liczbą punktów uzyskanych z testu wiedzy o MEiN.

Miejsce realizacji stażu: siedziba Ministerstwa Edukacji i Nauki (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa lub al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa).

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu: edustaz@mein.gov.pl.


Strona programu stażowego MEiN

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a