18 kwietnia (środa) rozpoczyna się trzydniowa sesja egzaminów gimnazjalnych. Ile potrwa egzamin i co można wnieść na salę. Tutaj znajdziecie odpowiedzi na te pytania.

Egzamin składa się z 3 części:

-humanistycznej sprawdzającej wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
matematyczno-przyrodniczej sprawdzającej wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
z języka obcego nowożytnego (angielski, ‎francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski – uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego)

Egzamin z języka obcego nowożytnego ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Do egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej.Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.

Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzaminz zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut.

Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎