Edukacja, Z ostatniej chwili

Gimnazjaliści opanowali starosądecki magistrat!

Opublikowano: Kwiecień 9, 2017 o 7:20 am   /   przez   /   komentarze (0)

Rozpoczął się cykl spotkań burmistrza Jacka Lelka z trzecimi klasami starosądeckich gimnazjów.

Zainicjowane przez burmistrza Jacka Lelka spotkania, to próba pokazania młodym mieszkańcom gminy czym zajmuje się samorząd, jak funkcjonuje gmina, skąd ma pieniądze i na co je wydaje, jak ważne miejsce w całej strukturze samorządu zajmuje każdy mieszkaniec.

Uczniowie dowiedzieli się jaką rolę w samorządzie pełnią sołtysi, przewodniczący osiedli, rada miejska i jak wygląda podział zadań w samym urzędzie – kto zajmuje się drogami, kto szkołami, kto kulturą itd.

Spotkania mają formułę lekcji wiedzy o społeczeństwie, choć niesztampowej, bo połączonej z quizem i dyskusją. Okazało się, że uczniowie gimnazjów, sporo wiedzą o swojej gminie i miejscowości. W rozmowie nie mogło zabraknąć miejsca na najważniejsze wydarzenia z historii Starego Sącza, ale jak mówił burmistrz, choć bardzo cenimy sobie przeszłość, to ważne jest to, co teraz się dzieje w Gminie Stary Sącz i co będzie rzutowało na jej rozwój w latach następnych.

Z zainteresowaniem spotkał się tematu budżetu obywatelskiego. Gimnazjaliści trzecich klas mają już  prawo udziału w głosowaniu nad projektami. – Bardzo liczę na waszą kreatywność, na pomysły – mówił burmistrz. – We wrześniu ruszy czwarta już edycja naszego budżetu. Co roku dajemy do dyspozycji mieszkańcom 400 tys. i od Was między innymi będzie zależeć na co je przeznaczycie.

Uczniowie byli zainteresowani  możliwością budowy basenu w Starym Sączu, skateparku, pytali o koncerty i wydarzenia. Jako pierwsi spotkali się z burmistrzem uczniowie gimnazjum w Starym Sączu. W najbliższych dniach urząd miejski odwiedzą klasy gimnazjalne z Barcic i Gołkowic.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a