Edukacja

Harcerska Akcja Zimowa w Barcicach

Opublikowano: 7 marca, 2015 o 10:37 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Praca z młodzieżą metodyką harcerską jest jedną z najefektywniejszych form wychowawczych w doskonaleniu się młodych ludzi. Biwak, podobnie jak obóz harcerski, kształtuje cechy charakteru, uczy pożytecznych umiejętności oraz rozwija intelektualnie, duchowo i fizycznie. Tegoroczna Harcerska Akcja Zimowa środowiska ZHR działającego przy Zespole Szkół w Barcicach odbyła się w dniach od 22 do 25 lutego 2015 roku w formie biwaku pod kryptonimem „Prewał 2015”. Siedzibą harcerek, harcerzy i zuchów stała się filia barcickiej szkoły, która pełniła rolę leśnej chaty legendarnego oddziału partyzanckiego PPAN, w którym kapelanem był patron drużyny harcerzy ks. Władysław Gurgacz ps. SEM. Dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza Starego Sącza dzieci z Barcic w różnym wieku wzięły udział w bezpłatnym, zimowym wypoczynku.

Celem biwaku była integracja oraz umożliwienie dzieciom w różnym wieku – od szkoły podstawowej do szkoły średniej – spędzenia wolnego czasu w sposób bezpieczny, pożyteczny i atrakcyjny.
W Harcerskiej Akcji Zimowej wzięło udział 15 harcerzy I Starosądeckiej Drużyny Harcerzy „Leśni” im. Ks. Władysława Gurgacza, 11 harcerek Drużyny Harcerek „Sidus” oraz 5 zuchów I Starosądeckiej Gromady Zuchów „Leśni Wojownicy”.
Zajęcia odbywały się głównie w terenie. Pozwalały młodym ludziom na spędzania wolnego czasu na łonie natury. Dominowały gry i zabawy integracyjne, wspólne śpiewanie oraz zajęcia z topografii, w ramach których uczestnicy doskonalili umiejętność czytania mapy i orientacji w terenie. Poprzez działanie harcerze poznawali historię. Kierując się prawem harcerskim uczestnicy HAZ-u rywalizowali ze sobą o miano najlepszego zastępu.
Harcerska akcja zimowa nosiła kryptonim PREWAŁ, który oznacza miejsce między Halą Łabowską a Halą Pisaną, gdzie, po wojnie, swoją bazę – leśną chatę – miał oddział PPAN.
Obrzędowość HAZ-u oparta była na książkach: Danuty Suchotowskiej – Śliwińskiej „Postawcie mi krzyż brzozowy – prawda o ks. Władysławie Gurgaczu SJ” a także Dawida Golika i Filipa Musiała „Władysław Gurgacz – Jezuita wyklęty”, które opowiadają o losach żołnierzy Niezłomnych (Wyklętych) Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej walczącej z komunistami o Wolną Polskę i są hołdem dla tych, którzy oddali życie za Polskę, jednak przez lata komunizmu byli wymazani z historii lub, jak w przypadku księdza Władysława Gurgacza, piętnowani przez system totalitarny.
Opowiadania były formą spięcia całej obrzędowości i miały na celu przybliżenie życia bohatera drużyny i oddziału, w którym był kapelanem. Wybrane fragmenty książek miały związek z grami i zajęciami prowadzonymi na biwaku. Harcerzom zostały wytłumaczone zasady gry na zasadzie porównania tego, co ma się wydarzyć w grze, z tym, co się zdarzyło w przeszłości. Część gier terenowych przeprowadzonych w czasie trwania akcji zimowej miała ścisły związek z miejscami poświęconymi partyzantom. Harcerze wcielali się w postacie z danego opowiadania przyjmując wybrany przez siebie pseudonim oraz broń, jaką wymieniono w opowiadaniu. Harcerze musieli wywnioskować, jakimi cechami się odznaczali i jakimi umiejętnościami dysponowali partyzanci.
Gry terenowe przeprowadzone zostały na Pod Korzeczkowem („Akcja w Haczowie”) i Pod Wierchami na tzw. „Bunkrach” („Zdrada Koczesa”). Harc „Pościg w ciemności” pozwolił odkryć harcerzom swoje mocne i słabe strony. Ogromnym zainteresowanie cieszyły się zajęcia w bazie leśnych, czyli zawody strzeleckie.
Harcerki na nowo poznawały swoją „małą ojczyznę”. Doskonaliły umiejętność czytania mapy i orientację w terenie w trakcie wypraw na platformę widokową na Woli Kroguleckiej oraz starosądeckie błonia. Gra terenowa pozwoliła im na sprawdzenie wiedzy i umiejętności harcerskich w warunkach nocnych.
Zuchy z ogromnym zaangażowanie tropiły smoki. Dzięki ich waleczności wszystkie potwory zostały pokonane.
Wyposażenie harcerek, harcerzy i zuchów zostało wzbogacone, gdyż wszyscy uczestnicy HAZ otrzymali niezwykle cenne, dla braci harcerskiej, nagrody,
Zajęcia prowadziła wysoko wykwalifikowana kadra instruktorska ZHR. Poza uczniami Zespołu Szkół w Barcicach w Harcerskiej Akcji Zimowej brali udział wolontariusze – absolwenci Zespołu Szkół w Barcicach (4 osoby). Służyli oni wsparciem technicznym, logistycznym dzięki doświadczeniu nabytemu wcześniej w szeregach tychże drużyn harcerskich. Współuczestniczyli oni w zabawach integracyjnych biwakowiczów – byli jednymi z nich.
Zuchy, harcerki i harcerze mieli zapewnioną należytą opiekę, a zastosowanie metodyki harcerskiej pozwoliło im rozwinąć się fizycznie, społecznie, intelektualnie i duchowo.
Uczestnicy Harcerskiej Akcji Zimowej spędzili ferie w sposób zorganizowany oraz niezwykle atrakcyjny.

Uczestnicy Harcerskiej Akcji Zimowej środowiska ZHR działający przy Zespole Szkół w Barcicach wraz z opiekunami składają serdeczne podziękowania Panu Jackowi LELKOWI Burmistrzowi Starego Sącza za pomoc w organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Barcic.
Realizacja biwaku nie byłaby możliwa bez przychylności i ogromnego zaangażowania Włodarza tego terenu. Dlatego też, tą drogą, pragniemy na ręce Pana Burmistrza złożyć podziękowanie za umożliwienie dzieciom i młodzieży z Barcic udziału w bezpłatnym, zimowym wypoczynku.
Taka postawa pozwala wierzyć w ludzką dobroć.

Z harcerskim pozdrowieniem „CZUWAJ”!

Zuchy, harcerki i harcerze środowiska ZHR z Barcic

 

źródło: ZS Barcice

fot: M.Tomasiak; M.Dyjas

 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"