Edukacja, Z ostatniej chwili

Jegomość Tischner – autorytet pokoleń

Opublikowano: Czerwiec 13, 2018 o 7:25 am   /   przez   /   komentarze (0)

 „Jegomość Tischner – autorytet pokoleń” – tak zatytułowano prelekcję honorującą pamięć o Patronie starosądeckiej SP1 – księdzu profesorze Józefie Tischnerze. W dniu 6 czerwca 2018 roku gościem spotkania zaplanowanego z cyklu „Intelektualne horyzonty” -organizowanego w ramach autorskiego projektu „Odyseja pasjonatów” – realizowanego we współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu był Pan Kazimierz Tischner reprezentujący Rodzinę księdza profesora i Stowarzyszenie Drogami Tischnera, które – wzorem krakowskiego Instytutu Myśli Józefa Tischnera – „stawia sobie za cel ochronę i upowszechnianie intelektualnego dorobku swego patrona”.

Pan Kazimierz Tischner – popularyzator myśli księdza profesora, laureat Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, uhonorowany – decyzją młodzieży SP1 – wyróżnieniem: „Starosądecki Przyjaciel Dzieci”, wspominając brata Józefa, zaprosił młodzież Grodu św. Kingi do pasjonującego spotkania z nieprzemijającą i inspirującą myślą wyjątkowego człowieka: syna, brata, filozofa, kapłana, naukowca. Rodzina, szacunek, miłość, przyjaźń, nauka, natura, powołanie, pasja, cierpienie – to tylko niektóre z haseł, do których odwołał się  Pan Kazimierz Tischner – kontynuator duchowego i intelektualnego dziedzictwa Józefa Tischnera. Wspomnienia o wybitnym starosądeczaninie – współzałożycielu wiedeńskiego Instytutu Myśli o Człowieku, laureacie Orderu Orła Białego – stanowiły znakomitą okazję do poznania uniwersalnej refleksji związanej z życiem i twórczością niezwykłego kapłana. Honorowy gość spotkania – snując nostalgiczną opowieść i odwołując się do autorytetu pokoleń – skłaniał młodych uczestników prelekcji do refleksji nad tym, co naprawdę ważne…

W wykładzie, który zainaugurował program artystyczny „Poeci Patrona” w wykonaniu wychowanków starosądeckiej „1”, uczestniczyli: dyrektor SP1 pani Elżbieta Bodziony i dyrektor starosądeckiej biblioteki pani Maria Sosin – pełniące obowiązki gospodarza spotkania, wicedyrektor szkoły pani Barbara Dyrek, wicedyrektor biblioteki pani Monika Jackowicz – Nowak, pani Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu, reprezentujące Radę Rodziców: pani Anna Tokarczyk i pani Beata Kurzeja, ks. Mariusz Żaba – dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu: pan Grzegorz Skalski, pani Angelika Duda, pani Urszula Sadowska, nauczycielki ZSP: pani Wiesława Majda, pani Justyna Białka, nauczycielka SP1 – opiekunka szkolnej grupy teatralnej – pani Barbara Trzop, młodzież ZSP, wychowankowie SP1 reprezentujący klasy: 4c, 6a, 6b,6c, 6d i 7a oraz nauczycielki starosądeckiej „1” – autorki projektu „Odyseja pasjonatów” i organizatorki prelekcji z panem Kazimierzem Tischnerem.

W trakcie spotkania honorującego postać ks. prof. Józefa Tischnera wyróżnieni zostali zwycięzcy szkolnego konkursu wiedzy o Patronie: Joanna Batko, Piotr Damasiewicz i Joanna Zagórowska.

Honorowy patronat nad autorskim projektem edukacyjno- wychowawczym sprawuje burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

We wrześniu 2018 roku gościem Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz wychowanków starosądeckiej SP1 – z myślą o których powstał projekt „Odyseja pasjonatów” – będzie Pan dr hab. Michał Rusinek: językoznawca, poeta, pisarz, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, sekretarz Noblistki reprezentujący Kraków – Miasto Literatury UNESCO.

/SP 1/

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a