Edukacja, Z ostatniej chwili

„Ksiądz Stanisław Konarski- nasz współczesny”. Sukcesy na szczeblu ogólnopolskim

Opublikowano: Maj 20, 2020 o 8:37 am   /   przez   /   komentarze (0)

Nauka prowadzona jest w systemie zdalnym, ale uczniowie nadal pozostają aktywni odnosząc sukcesy na szczeblu ogólnopolskim.

Piotr Damasiewicz z kl. 6a ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu za pracę pt. „Tajemniczy list” zdobył drugie miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski- nasz współczesny” w kategorii: praca literacka, szkoły podstawowe.

Wiktoria Damasiewicz z kl. 5a, również ze starosądeckiej „Dwójki” za pracę pt. „Rozmowa z ciocią Anią o uczniach Collegium Nobilium” zdobyła zaś III miejsce w tej samej kategorii.

Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim pt. „Ksiądz Stanisław Konarski- nasz współczesny” była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Przewodniczącym Jury Konkursowego był prof. dr hab. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Celem tego ogólnopolskiego konkursu było rozpowszechnienie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej postaci w dziejach narodu polskiego; rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych, a także doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Konkurs odbywał się pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, Ojca Mateusza Pindelskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, Pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin, Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie.

Z uwagi na obecną sytuację w kraju związaną z koronawirusem dyplomy oraz nagrody zostały przesłane laureatom pocztą na adres szkoły.

Włożyłem list do kieszeni i alejką udałem się do domu, myśląc o chłopcu z tajemniczego listu”- tak kończy się nagrodzone opowiadanie Piotra, którego tłem jest fikcyjne zdarzenie. Wracając pewnego dnia ze szkoły chłopiec zupełnie niespodziewanie odnajduje zagubioną wśród szeleszczących liści tajemniczą karteczkę, która okazuje się być listem napisanym przez absolwenta Collegium Nobilium. „Tutaj nagle list się kończy. Papier był urwany. Przed zwinięciem listu, zobaczyłem jeszcze datę – 1768.  Spojrzałem na kalendarz w telefonie. Był 1 marca 2020 roku. Po przeczytaniu listu pomyślałem sobie jaki ja będę po zakończeniu szkoły. Czy za dwa lata będę chociaż trochę podobny do tego chłopca, którego list pochodzący z osiemnastego przecież wieku właśnie przeczytałem? (…)

„Po chwili wróciła, trzymając w rękach grubą książkę pt. „Historia wychowania”. Usiadła na łóżku i znalazła strony, na których znajdowało się dość sporo informacji, których szukałam. Usiadłam obok niej i wtedy ciocia Ania zaczęła czytać, że ks. Stanisław Konarski prowadził szkołę, do której uczęszczali chłopcy i mieszkali w konwikcie przez co najmniej siedem lat”- i w taki sposób Wiktoria Damasiewicz w swoim opowiadaniu opartym na rozmowie z ciocią Anią snuje zaś własne refleksje.

Zadanie konkursowe, które wybrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu- Wiktoria Damasiewicz i Piotr Damasiewicz, polegało bowiem na wyobrażeniu sobie i scharakteryzowaniu absolwenta Collegium Nobilium i szkół pijarskich –tj. młodego człowieka, który ukończył szkołę kierowaną według metod i koncepcji ks. Stanisława Konarskiego. I tak też powstały nagrodzone na szczeblu ogólnopolskim opowiadania: Piotra pt. „Tajemniczy list”  i Wiktorii pt. „Rozmowa z ciocią Anią o uczniach Collegium Nobilium”.

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a