Edukacja

„Najważniejsze to grać fair i być dobrym kumplem”. Konkurs plastyczny!

Opublikowano: 28 grudnia, 2019 o 7:42 am   /   przez   /   komentarze (0)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu zaprasza wszystkie szkoły podstawowe i wszystkich uczniów z klas I-VIII z terenu MIASTA i GMINY STARY SĄCZ do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Najważniejsze to grać fair i być dobrym kumplem” (‘The most important is to play fair and be a good friend’. W konkursie wezmą również udział uczniowie ze szkół współpracujących ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w realizacji projektu „ABIS- Against bullying for a better inclusion in schools” w ramach programu Erasmus+ (z Rumunii, Włoch oraz Turcji). Inspiracją do zorganizowania konkursu przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu stała się tegoroczna piąta edycja projektu Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”(„Be a buddy, not a bully”).

Konkurs związany jest z realizacją  działań wychowawczych, które zwrócą uwagę uczniów na problem dokuczania i cyberprzemocy, a także pomogą im skuteczniej radzić sobie               z przejawami dokuczania.  Cele konkursu to m.in. uświadamianie uczniom, iż dokuczanie to złe traktowanie innych i celowe ich ranienie; a także, iż każdy zasługuje na szacunek; zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie zasady bycia ‘fair’ jako postawy, która oznacza brak dokuczania, ale również związana jest ze stawaniem w obronie osób słabszych; ukazanie uczniom roli gry zespołowej i dobrej komunikacji w drużynie nie tylko podczas uprawiania sportów, ale również w codziennych relacjach z rówieśnikami. Konkurs uświadamia uczniom, iż szturchanie, bicie, wyśmiewanie, zabieranie rzeczy, przezywanie, celowe ignorowanie lub pomijanie, wytykanie z powodu odmienności są przejawami dokuczania, a także promuje pozytywne wartości wśród uczniów, w tym postawę otwartości, współpracy, życzliwości, wzajemnej pomocy i przyjaźni.

Inspiracją do osobistych przemyśleń i wykonania pracy konkursowej przez uczniów może być nowy spot promujący piątą edycję kampanii Cartoon Network „BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ 2019”, której ambasadorem jest Robert Lewandowski, a także materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej https://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/.

Wykonane prace plastyczne dowolną techniką (rozmiar A3 lub A2) powinny być efektem własnych przemyśleń autora (ucznia szkoły podstawowej I-VIII) dotyczących dokuczania a zasady bycia ‘fair’, która odnosi się do przesłania tegorocznej edycji kampanii „BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ”- Najważniejsze to grać fair i być dobrym kumplem”. Praca plastyczna powinna pokazywać, iż każdy zasługuje na szacunek i że bycie ‘fair’ to brak dokuczania i chęć okazywania pomocy słabszym. Ostateczny termin składania prac konkursowych bezpośrednio do koordynatorów konkursu lub do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (ul. Daszyńskiego 23) mija 13 stycznia 2020 roku. Szczegółowy regulamin konkursu wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. W sprawach Międzynarodowego Konkursu Plastycznego można również kontaktować się z koordynatorami: Małgorzatą Koszyk, Beatą Damasiewicz, Agnieszką Obrzud i Maciejem Rejowskim ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu (telefon do sekretariatu szkoły: 18 44604 81). Zapraszamy do licznego udziału w konkursie. Na laureatów czekają nagrody.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"