Edukacja

Nowa lista lektur. MEN wykreśla „kultowe” tytuły

Opublikowano: 20 lutego, 2024 o 3:00 pm   /   przez   /   komentarze (0)

19 lutego rozpoczęły się prekonsultacje zmian w podstawach programowych. Ministerstwo Edukacji zaprezentowało nowe wersje podstaw nauczania. Nauczyciele, rodzice i eksperci oświaty mogą zgłaszać uwagi do zaproponowanych zmian.

Jest także propozycja nowej listy lektur.

Szkoła podstawowa

Klasy IV -VI

Lista lektur obowiązkowych czytanych w całości dla klas IV-VI pozostaje bez zmian. Z listy krótkich utworów literackich wykreślono:

 • „Powrót taty” Adama Mickiewicza,
 • „Pan Tadeusz” – opis zwyczajów i obyczajów, w tym polowanie i koncert Wojskiego,
 • „Katarynkę” Bolesława Prusa,
 • „W pamiętniku Zofii Bobrówny” Juliusza Słowackiego,
 • wybrane mity greckie – mit o Orfeuszu i Eurydyce,
 • Biblia – przypowieść o siewcy, przypowieść o pannach roztropnych,
 • wybrane wiersze Władysława Bełzy,
 • pieśni i piosenki patriotyczne,
 • propozycje zmian: wykreślenie wybranych wierszy Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza.

Klasy VII -VIII

Lektury obowiązkowe czytane w całości również pozostają bez zmian. Z prozy poznawanej we fragmentach zaproponowano wykreślenie „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego oraz „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza (zmiany porządkujące lub redakcyjne). Na liście utworów poetyckich zaproponowano wykreślenie:

 • trenu I i V Jana Kochanowskiego,
 • „Żony modnej” Ignacego Krasickiego,
 • „Reduty Ordona” i „Śmierci Pułkownika” Adama Mickiewicza,
 • „Pan Tadeusz” – zamiast całości treści zaproponowano analizę wybranych fragmentów, innych niż te, które już omawiano w klasach IV-VI,
 • z listy wybranych utworów poetyckich – poezje Cypriana Kamila Norwida, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera.

SZKOŁA ŚREDNIA”

Na liście lektur dla szkół średnich również wprowadzono zmiany. Eksperci MEN zaproponowali, aby z listy lektur obowiązkowych dla zakresu podstawowego wykreślić:

 • biblijne „Pieśni nad Pieśniami”,
 • fragmenty „Legendy o św. Aleksym”,
 • fragmenty „Kroniki polskiej” Galla Anonima,
 • Psalm 13 i 47 Jana Kochanowskiego,
 • fragmenty „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska,
 • „Romeo i Julię” Williama Szekspira,
 • „Hymn do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego,
 • „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza,
 • „Z legend dawnego Egiptu” – Bolesława Prusa,
 • „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego,
 • wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny i Tadeusza Gajcego,
 • opowiadanie „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego,
 • wybrane wiersze Stanisława Balińskiego, Czesława Miłosza (tom „Ocalenie”), Jana Polkowskiego i Wojciecha Wencla,
 • fragmenty „Drogi donikąd” Józefa Mackiewicza,
 • opowiadanie z „Raportu o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"