Edukacja, Z ostatniej chwili

Nowe regulacje wywołane koronawirusem w PWSZ w Nowym Sączu

Opublikowano: Październik 17, 2020 o 8:30 am   /   przez   /   komentarze (0)

KOMUNIKAT  

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 16 października 2020 r.  

w sprawie przejścia na zdalną formę kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu  

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że od dnia 17 października 2020 r. (tj. soboty) zajęcia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich będą prowadzone z wykorzystaniem formy zdalnej, zgodnie z właściwymi w tym zakresie regulacjami, w szczególności  z przepisami Zarządzenia Nr 74/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zajęcia w formie zdalnej należy realizować zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć dostępnym zarówno dla studentów jak i nauczycieli akademickich w elektronicznym systemie obowiązującym w Uczelni.

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, które ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być realizowane w formie zdalnej, ponieważ wymagają dostępu do infrastruktury Uczelni będą realizowane w późniejszym terminie, określonym przez Dyrektora Instytutu.

Biorąc pod uwagę zmieniającą się dynamicznie sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także związane z tym możliwe zmiany w otoczeniu prawnym Uczelni, uprzejmie proszę o bieżące monitorowanie komunikatów oraz przepisów wewnątrzuczelnianych publikowanych na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w zakładce „Koronawirus” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejszy komunikat obowiązuje od 17 października 2020 r. do dnia jego odwołania.

Ponadto informuję, że pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi pracują według dotychczasowych zasad.

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a