Edukacja

O przyszłości oświaty. Małopolski Okrągły Stół Edukacyjny

Opublikowano: Wrzesień 7, 2019 o 7:24 am   /   przez   /   komentarze (0)
Jakość oświaty, nowoczesna szkoła oraz uczeń, nauczyciel i rodzic w systemie edukacji – to główne tematy, o których dyskutowano podczas obrad Małopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w Tarnowie w ramach posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W obradach uczestniczyli Iwona Michałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły, Piotr Ćwik – wojewoda Małopolski, Zbigniew Starzec – wicewojewoda Małopolski, Barbara Nowak – małopolska kurator oświaty oraz Dorota Skwarek – dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego. Marszałka województwa reprezentował Dariusz Styrna – dyrektor departamentu edukacji urzędu marszałkowskiego.

Budowanie nowoczesnej szkoły, która gwarantuje wysoką jakość nauczania, może odbywać się tylko we współpracy i dialogu osób oraz instytucji odpowiedzialnych za oświatę. Dlatego też do udziału w obradach zaproszono grono nauczycieli, w tym członków związków zawodowych, przedstawicieli rad rodziców i rad uczniowskich, organów prowadzących szkoły oraz organizacji pozarządowych, którzy czynnie wzięli udział w dyskusji, przedstawiając problemy, z którymi przyszło im się zmierzyć.

Uczestników powitał wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który wyraził nadzieję, że spotkanie będzie platformą i płaszczyzną do żywej dyskusji, ale także wypracowania wniosków, których realizacja sprawi, iż polska edukacja będzie coraz lepsza.

W tematykę wprowadziła uczestników wiceminister edukacji – Iwona Michałek.

– Dziękuję za zorganizowanie Małopolskiego Okrągłego Stołu. Od pewnego czasu rozmawiamy w województwach o edukacji i oświacie. Spotkania są pomysłem, inspiracją premiera Mateusza Morawieckiego. Centralny stół obradował od kwietnia do czerwca. Na jesiennych posiedzeniach będziemy omawiać wnioski i postulaty wypracowane w obrębie województw. Ten dzisiejszy okrągły stół w Małopolsce, podczas którego będziemy rozmawiać o jakości, o nowoczesnej szkole, o roli nauczyciela, rodzica i ucznia, kończy już tego typu spotkania w województwach. Ważne, byśmy zgłaszając problemy edukacyjne, starali się znaleźć jednocześnie rozwiązania czy propozycje rozwiązań tych problemów – mówiła wiceminister.

Następnie głos zabrała małopolska kurator oświaty – Barbara Nowak.

– Małopolska jest zawsze bardzo aktywna, osiąga najlepsze wyniki edukacyjne. Wszystkim nam zależy by szkoła była dobra. Zależy nam, by wszystkie elementy szkoły dobrze funkcjonowały, wszyscy musimy odbierać ją jako miejsce wyjątkowe. Tu szczególna jest rola pracy rodziców, nauczycieli i uczniów. Cieszę się, że organizacje pozarządowe są z nami, one wielokrotnie wskazują nam właściwy kierunek działania – powiedziała Barbara Nowak.

Uczestnicy zgodnie podkreślili, że zależy im, by założenia wypracowane podczas „Okrągłego stołu” stały się impulsem do kolejnych dobrych zmian w polskiej szkole, aby środowiska oświatowe mogły stwarzać dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki do pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji.

– Dzięki środkom z programów operacyjnych województwa wspólnie ze współpracownikami realizujemy liczne programy w zakresie rozwoju edukacji. Dążymy do tego, by nasza szkoła była nowoczesna. Warto wspomnieć o Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej, zagadnieniach w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli czy w obszarze kształcenia zawodowego – dodał Dariusz Styrna, dyrektor departamentu edukacji UMWM.

Spotkanie w Tarnowie było kolejnym z cyklu debat o oświacie, zainaugurowanych w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego.

Celem obrad było wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty.

Podobnie jak na poprzednich spotkaniach w ramach „Okrągłego stołu” uczestnicy debaty w Tarnowie rozmawiali o polskiej szkole w pięciu blokach tematycznych: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość w systemie edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji”, „Rodzic w systemie edukacji”.

 

 

UM WM

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a