Edukacja

Po 5 tysięcy dla uzdolnionych uczniów!

Opublikowano: 6 października, 2020 o 6:34 am   /   przez   /   komentarze (0)

32 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki otrzyma stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

– Będą je mogli przeznaczyć na cele edukacyjne, czyli zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu – mówi Bożena Mynarek , dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Przyznanie stypendiów w takiej wysokości było możliwe dzięki projektowi „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Dyrektorzy szkół i członkowie Komisji stypendialnej, w skład której weszła m.in. Zofia Nika – członek Zarządu Powiatu, podpisali już stosowne dokumenty i niebawem pierwsza transza pieniędzy trafi na konta uczniów.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"