Edukacja

Portret socjologiczny mieszczan dwóch epok w książce dra Połomskiego

Opublikowano: Styczeń 7, 2019 o 8:26 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu odbyła się promocja książki Łukasza Połomskiego „Między zacofaniem a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867-1939”, którą autor zadedykował Sądeczanom w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Książka jest oparta na pracy doktorskiej autora, napisanej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

– Rok 1867 to czas, kiedy w imperium austro-węgierskim dokonują się wielkie przemiany, które skutkują tym, że buduje się polskie społeczeństwo. Austriacy pozwalają w Galicji tworzyć mnóstwo towarzystw, stowarzyszeń, które bardzo szybko angażują całe społeczeństwo  mieszczan, szczególnie tutaj w Nowym Sączu. Ta data początkowa 1867 jest niezwykle ważna, ponieważ epoka autonomii galicyjskiej rozwija się i następuje przerwanie tego rozwoju w 1914 roku w czasie pierwszej wojny światowej do 1918 roku i potem mamy okres międzywojnia. Te dwie epoki starałem się ze sobą zestawić. Mamy mit międzywojnia, taki różowy można powiedzieć, choć nie do końca zdajemy sobie sprawę, że to międzywojnie to był czas niezwykle skomplikowany, niezwykle trudny i niezwykle biedny, kiedy Nowy Sącz zmagał się z takimi problemami, jakich nie znał. Przez okres autonomii galicyjskiej miasto niezwykle się rozwijało, a tych czynników było mnóstwo, które miały wpływ na rozwój Nowego Sącza, chociażby kolej. Okres międzywojnia to była całkiem inna rzeczywistość, z którą musieli się zmierzyć często ci sami ludzie, którzy działali przed 1914 rokiem. Niezwykle ciekawe jest zestawienie tych warunków, w których im przyszło tworzyć przed wybuchem pierwszej wojny światowej i po 1918 roku – mówił podczas promocji swojej książki Łukasz Połomski.
Książka powstawała przez siedem lat, zawiera ponad 500. stron i została podzielona na pięć rozdziałów:
I Przestrzeń i mieszkańcy
II Władza samorządowa
III Organizacje polityczne i gospodarcze
IV Kultura i edukacja
V Życie codzienne w mieście
Wszystkie opisane zjawiska społeczne sprowadzają się do pytania, czy mieszczanie sądeccy i ich miasto byli nowocześni, a może zacofani? Autor przedstawia fakty i dane historyczne, próbując zarysować portret socjologiczny mieszczan w dwóch epokach: zaborów i międzywojniu. Wnikliwy czytelnik znajdzie odniesienia do współczesnych czasów, odkryje źródła kształtujące dzisiejszy obraz Nowego Sącza i mentalność jego mieszkańców.
Książka „Między zacofaniem a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867-1939”  jest oparta na pracy doktorskiej Łukasza Połomskiego, napisanej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pod kierunkiem najpierw profesora Józefa Hampla (który zmarł w 2016 roku), a następnie profesora Kazimierza Karolczaka.
Dr Łukasz Połomski jest historykiem, nauczycielem i publicystą. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – magister (2006 r.) i doktor (2017 r.). Twórca i dyrektor programu historycznego Sądecki Sztetl, poświęconego wieloetnicznej historii ziemi sądeckiej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat dziejów Sądecczyzny i mniejszości narodowych.

nowysacz.pl

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a