Edukacja

Protest włoski w starosądeckich szkołach?

Opublikowano: Listopad 4, 2019 o 7:45 am   /   przez   /   komentarze (0)

Zarząd Główny ZNP postanowił kontynuować Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty. Protest polega na nie wykonywaniu pozastatutowych zadań w szkole. Umowna nazwa tej formy akcji protestacyjnej to protest włoski. Czy starosądeckie szkoły przystąpiły do protestu? Jak informuje Liliana Kórólikowska, prezes Oddziału ZNP w Starym Sączu –jest to indywidualna sprawa nauczyciela. 

Strajk włoski w szkołach polega na tym, że nauczyciele pracują tylko przez 40 godzin i wykonują zadania opisane w przepisach prawa oświatowego. Powstrzymują się od zajęć, które są im zlecane przez dyrektorów placówek, a za które nie otrzymują wynagrodzenia. Do takich zajęć należy np. pełnienie opieki podczas wycieczek szkolnych, czy zielonych szkół, podczas których nauczyciel odpowiada przez 24 godziny za ucznia a także dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań.

-„Nauczycielskie wynagrodzenia są bardzo niskie, a w 2020 roku będą niższe od płacy minimalnej w sytuacji, kiedy nauczyciele wykonują bardzo dużo zadań za darmo, bo nie należą one do ich obowiązków” -czytamy na stronie starosądeckiego ZNP.

Część nauczycieli przystąpiło do protestu, inni mogą to zrobić późniejmówi naszemu portalowi Liliana Królikowska – Prezes Oddziału ZNP w Starym Sączu –Udział w tzw. proteście włoskim jest indywidualną decyzją nauczyciela, a przystępowanie do niego procesem rozłożonym w czasie.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a