Edukacja, Z ostatniej chwili

Przedszkola i żłobki zamknięte do 18 kwietnia

Opublikowano: 8 kwietnia, 2021 o 8:33 am   /   przez   /   komentarze (0)

Rząd przedłużył obostrzenia do 18 kwietnia. Zamknięte przedszkola są dla większości rodziców. Niektórzy mogą jednak posłać dziecko do przedszkola. Minister edukacji i nauki, rozszerzył grupę osób, które mają prawo posłać dzieci do przedszkoli i żłobków mimo nowych obostrzeń. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw należą do nich rodzice, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Rodzice, którzy spełniają wytyczne rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego o zorganizowanie zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dyrektor ma obowiązek takie zajęcia zorganizować. Rodzice nie mają obowiązku przekazywania zaświadczenia od pracodawcy itd.

Rodzice, których dzieci nie ukończyły 8 lat, mogą zostać w domu i skorzystać ze wsparcia w postaci dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie jest wypłacane w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Jednak niektórzy z nich nie chcą skorzystać z tego wsparcia. Będąc na świadczeniu, dostaliby tylko 80 proc. wynagrodzenia, straciliby premię oraz różne dodatki. Dlatego o opiekę nad dziećmi proszą dziadków, sąsiadów lub znajomych.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a