Edukacja, Z ostatniej chwili

SP1 w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Opublikowano: Styczeń 29, 2020 o 8:16 am   /   przez   /   komentarze (0)

W dniu 24 stycznia 2020 roku wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu  – korzystając z zaproszenia organizatorów – reprezentowali społeczność szkolną  powiatu nowosądeckiego w VII Sądeckim Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu zaplanowanym w związku z przypadającą 27 stycznia br. 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau. W edukacyjnej prelekcji zorganizowanej w reprezentacyjnej auli Ratusza Nowego Sącza uczestniczyli uczniowie klasy 7a i 8b realizujący zadania autorskiego projektu dydaktycznego „Był sobie sztetl…” stanowiącego kontynuację programu „Ciemności Kryją Ziemię”. Młodzieży towarzyszyli pedagodzy: pani Urszula Dzięga – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie oraz pani Jadwiga Postawa – szkolna koordynator projektów popularyzujących wiedzę o Holocauście.

Honorowy patronat nad wydarzeniem, którego gośćmi byli młodzi starosądeczanie, objął  Prezydent Nowego Sącza Pan Ludomir Handzel. Wydarzenie współorganizowali: Sądecki Sztetl, Fundacja Nomina Rosae oraz Sądecka Biblioteka Publiczna. Konferencję edukacyjną pt. „Miłość w czasach Zagłady” swoją obecnością zaszczycili m.in.: Prezydent Nowego Sącza oraz przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” Pani Anna Grygiel – Huryn.

Inaugurując VII Sądecki Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Prezydent Nowego Sącza podkreślił:

To, co się wtedy wydarzyło, oddają słowa Zofii Nałkowskiej: (…) ludzie ludziom zgotowali ten los. Nikt inny tylko naziści dokonali tej potężnej zbrodni. Trzeba o tym pamiętać, że to nie my Polacy byliśmy źródłem tego zła. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ponownie przez ziemie polskie przelała się fala wojny, niszczenia i agresji. Wszyscy musimy walczyć z językiem nienawiści.

W ramach konferencji edukacyjnej młodzież starosądeckiej SP1 wysłuchała wykładów historyków: dr. Łukasza Połomskiego pt. „Miłosne historie sądeckiego getta” oraz koordynatora projektu „Ciemności Kryją Ziemię”, doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego Artura Franczaka pt. „Miłość za drutami obozów”.

W dniu 12 grudnia 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, realizująca dydaktyczno – wychowawczy projekt „Ciemności Kryją Ziemię”, uhonorowana została certyfikatem promującym zaangażowanie instytucji w realizację inicjatyw popularyzujących wiedzę o Holocauście i działaniach Polaków, którym przyznano tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Wdrażany w starosądeckiej SP1 autorski projekt „Był sobie sztetl…” koordynowany przez nauczycielki: panią Renatę Jasińską – Nowacką i panią Jadwigę Postawę stanowi innowację pedagogiczną. Nauczanie o zagładzie Żydów – w założeniach pomysłodawców edukacyjnego przedsięwzięcia – to nie tylko przekazywanie uczniom wiedzy o wydarzeniu sprzed ponad półwiecza, ale także zadanie wychowawcze i wyzwanie moralne.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu to święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasach II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy.

/SP1/

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a