Edukacja

Stypendium szkolne. Ostatni dzwonek, żeby złożyć wniosek

Opublikowano: Wrzesień 14, 2020 o 6:26 am   /   przez   /   komentarze (0)

Zgodnie z zalecaniami Kuratorium Oświaty w Krakowie, stypendia szkolne przyznawane są na refundację ponoszonych przez rodziców kosztów dotyczących wydatków na cele edukacyjne dzieci. Termin składania wniosków mija 15 września.

Stypendium szkolne w 4 krokach:

1. Należy uzupełnić wniosek wraz z 2 załącznikami– (pobierz tutaj) lub osobiście pobrać w Punkcie Wydawania Wniosków przy OPS (okno przy parkingu).

2. Wniosek należy podbić w szkole, do której uczęszcza dziecko.

3. Do wniosku należy dołączyć:

– dokumenty zakupowe (faktury, umowy, ewentualnie paragony z oświadczeniami) o poniesionych wydatkach na cele edukacyjne na min. 300 zł na dziecko.

– dokumenty i oświadczenie dotyczące dochodów netto za sierpień 2020 r.

4. Wniosek należy wrzucić do skrzynki pocztowej wystawionej przed wejściem do OPSu.

Nie wiesz jak wypełnić wniosek? – wzór znajduje się tutaj
(uwaga: wzór jest jedynie przykładem najczęściej występujących przypadków, wniosek należy wypełniać zgodnie ze stanem faktycznym!)

Prosimy, aby wnioski były kompletne i spakowane w kopertę lub foliową koszulkę – tak aby nie mieszały się z innymi dokumentami w skrzynce.

Termin składania wniosku: 1 – 15 wrzesień 2020 r.

Najważniejsze informacje dotyczące stypendium:

1. Stypendium przysługuje, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe tj. nie więcej niż 528 zł miesięcznie netto na osobę w rodzinie.

2. Stypendium przysługuje do czasu ukończenia kształcenia w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Przedszkola, zerówki, studia nie są objęte stypendiami.

3. Brane są pod uwagę dochody za sierpień 2020 r. Najczęściej występujące dochody to:
– zatrudnienie   (wymagane zaświadczenie od pracodawcy)
– renty/emerytury   (wymagane bieżące decyzje z ZUS lub KRUSu albo odcinki wypłat lub zaświadczenia)
– z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego   (wymagany nakaz płatniczy)
– z działalności gospodarczej   (zwykłe warunki – wymagane zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedni, w przypadku ryczałtu – wymagane oświadczenie o dochodach za poprzedni miesiąc),
– dochody ze świadczeń rodzinnych: zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłek stały i okresowy,

 Świadczenia 500+ nie wlicza się w dochód.

4. Wypłata stypendium odbywa się po poniesionym koszcie na cele edukacyjne dziecka, a w szczególności takie jak:
– przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty itp.
– podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza),
– tornistry, stroje i obuwie szkolne, fartuchy, rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia),
– sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego służący wyłącznie do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego),
– komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu,
– następujące opłaty: czesne, zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjścia do kin i teatrów, wyjazdy na tz. „zieloną szkołę”, zajęcia prowadzone w klubach sportowych, w których uczestniczą uczniowie, związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie,
– mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a