Edukacja

Sukces ucznia „Dwójki” w Małopolskim Konkursie Języka Niemieckiego

Opublikowano: 17 czerwca, 2020 o 8:13 am   /   przez   /   komentarze (0)

W dniu 3 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu odbył się etap wojewódzki Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. W ostatnim etapie uczestniczył uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Jakob Kuziel. Konkurs obejmował swoim zasięgiem całą Małopolskę. Do finału dotarło 48 uczniów, również ze szkół i klas dwujęzycznych z językiem niemieckim jako wykładowym.

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Etap wojewódzki obejmował oprócz wiadomości leksykalnych i gramatycznych również wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego np. symbole narodowe, podział administracyjny, organy konstytucyjne, największe partie polityczne, informacje geograficzne, kulturowe, szkolnictwo, znane osobowości kultury, sportu, polityki, religii, techniki, filozofii itp. Uczestnik musiał więc być przygotowany wszechstronnie z wielu dziedzin życia dotyczących Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Księstwa Lichtenstein. Uczniowie przystępujący do etapu wojewódzkiego powinni wykazać się umiejętnościami językowymi, które wykraczają poza program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Uczeń musiał posiadać bogaty zasób środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) i umieć je zastosować tak, aby umożliwiały formułowanie i rozumienie wypowiedzi na poziomie B1 (poziom samodzielności) według wytycznych ESOKJ. W etapie wojewódzkim przeprowadzono test pisemny, na który składały  się: rozumienie tekstu słuchanego,  rozumienie tekstu czytanego oraz zadania leksykalno-gramatyczne.

Kuba intensywnie przygotowywał się do konkursu przez ostanie dwa lata ćwicząc struktury gramatyczne oraz poszerzając wiedzę na temat krajów niemieckiego obszaru językowego. Uczeń przeszedł każdy z etapów z bardzo dużą ilością punktów. Również w etapie wojewódzkim poradził sobie świetnie i uzyskał tytuł finalisty.

Do konkursu  przygotowała ucznia nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, pani Ewa Komar.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"