Edukacja, Z ostatniej chwili

Szkółki ginących zawodów coraz bardziej popularne!

Opublikowano: 5 lutego, 2021 o 8:37 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podpisano umowy na prowadzenie Szkółek ginących zawodów w 2021 roku. Dzięki temu projektowi są kultywowane tradycje naszego regionu. W związku z pandemią koronawirusa i reżimem sanitarnym, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilku Szkółek, a nie wszyscy instruktorzy prowadzący zajęcia.

– Zdajemy sobie sprawę, że zachowanie dziedzictwa kulturowego jest bardzo ważne i dzięki działalności Szkółek dzieci i młodzież mogą poznawać i kultywować tradycje – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Dlatego co rok finansujemy ten projekt. Mogę zapewnić, że będziemy się starać przeznaczać coraz większe kwoty na działalność Szkółek, które cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Dziękuję instruktorom za ich pracę i za to, że przekazują swoje umiejętności kształcąc kolejne pokolenia.

Starosta dodał, że Szkółki ginących zawodów to bezcenna inicjatywa, dzięki której ocalamy kulturę i pielęgnujemy regionalne tradycje.

Umowy z instruktorami

Umowy podpisało dzisiaj trzech instruktorów: Janina Lorek (szkółka haftu, Podegrodzie), Sławomir Bryniak (szkółka muzykowania ludowego w kilku miejscowościach Powiatu Nowosądeckiego), Marek Wastag (szkółka muzykowania ludowego, Podegrodzie).

– Obecnie działają 62 Szkółki ginących zawodów – mówi Krzysztof Szewczyk, dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu. Tygodniowo, odbywa się 168 godzin zajęć, co przekłada się na spore koszty. Prowadzenie Szkółek jest możliwe dzięki finansowaniu z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Bardzo za to dziękuję Zarządowi Powiatu – koszty rocznie przekraczają 200 tysięcy złotych. Cieszę się również, że cały czas wzrasta zainteresowanie młodych ludzi kulturą i sztuką ludową.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, członek Zarządu Powiatu Edward Ciągło, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Bożena Mynarek oraz dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury Krzysztof Szewczyk.

Warto wiedzieć:

Pomysł powstania Szkółek ginących zawodów zrodził się pod koniec 2000 r. z inicjatywy władz powiatu – ówczesnego członka Zarządu Powiatu Edwarda Paszka, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniewa Czepelaka, ówczesnego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Józefa Puściznę, Stanisława Dąbrowskiego oraz Stowarzyszenia Lachów Sądeckich. Idea ta była reakcją na złą tendencję, która pokazywała dramatyczny spadek zainteresowania kulturą i tradycją regionu przez młode pokolenie lat 90. Brak angażowania się w różne sfery życia artystycznego skutkował zatrzymaniem naturalnej wymiany pokoleniowej muzykantów czy twórców ludowych. Efekty były niepokojące: zespoły regionalne praktycznie przestawały funkcjonować, brakowało muzyków grających w kapelach. Jadąc na występy wypożyczano muzykantów z innych zespołów. Jesienią 2000 r. podpisano pierwsze umowy i tym samym utworzono 10 Szkółek Muzykowania Ludowego. Głównym zamierzeniem była chęć przekazania wiedzy i umiejętności na zasadzie mistrz – uczeń. Z oferty zajęć korzystało wtedy 120 uczniów. Zajęcia w szkółkach są prowadzone od 21 lat i finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Opiekę nad Szkółkami sprawuje Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"