Edukacja

Szkółki Ginących Zawodów mają już 20 lat!

Opublikowano: 15 września, 2020 o 6:33 am   /   przez   /   komentarze (0)

14 września podpisano kolejne umowy na prowadzenie Szkółek Ginących Zawodów, dzięki którym są kultywowane tradycje naszego regionu. Zajęcia w szkółkach, prowadzone od 20 lat, są finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego.

Instruktorzy, którzy najdłużej prowadzą lekcje z dziećmi i młodzieżą, otrzymali dzisiaj pamiątkowe grawertony i podziękowania od starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego i wicestarosty Antoniego Koszyka. Są to: Józef Trojan (Szkółka Muzykowania Ludowego od 2000 r.), Marek Wastag (Szkółka Muzykowania Ludowego od 2000 r.), Sławomir Bryniak (Szkółka Muzykowania Ludowego od 2002 r.), Janina Lorczyk (Szkółka Haftu od 2004 r.) i Marta Mikulska-Jurczak (Szkółka Muzykowania Ludowego od 2004 r.).

Szkółki Ginących Zawodów to bezcenna inicjatywa, dzięki której ocalamy kulturę i pielęgnujemy regionalne tradycje – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Cieszę się, że jest coraz więcej młodych osób, które chcą się uczyć i instruktorów z różnych dziedzin, którzy chcą przekazywać wiedzę. Dziękuję za dotychczasową pracę, życzę wytrwałości i proszę o dalsze promowanie naszej bogatej historii i kultury regionu.

Instruktorzy podpisali dzisiaj umowy na nowy rok szkolny 2020/2021. Obecnie na terenie Powiatu Nowosądeckiego działa 59 Szkółek Ginących Zawodów, w których jest zatrudnionych 34 instruktorów – mistrzów. To: 39 Szkółek Muzykowania Ludowego, pięć Szkółek Śpiewu i Tańca Regionalnego, 3 Szkółki Ceramiki, po dwie Szkółki Bibułkarstwa, Haftu, Ikonopisarstwa, a także po jednej Szkółce Rysunku na Szkle, Rzeźby, Malarstwa, Plastycznej, Śpiewu i Grafiki.

Opiekę nad Szkółkami sprawuje Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

W spotkaniu, które odbyło się w ogrodach Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek, dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Monika Jackowicz-Nowak, dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury Krzysztof Szewczyk oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Bożena Mynarek.

Warto wiedzieć:

Pomysł powstania Szkółek Ginących Zawodów zrodził się pod koniec 2000 r. z inicjatywy władz powiatu – ówczesnego członka Zarządu Powiatu Edwarda Paszka, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniewa Czepelaka, ówczesnego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Józefa Puściznę, Stanisława Dąbrowskiego oraz Stowarzyszenie Lachów Sądeckich. Idea ta była reakcją na złą tendencję, która pokazywała dramatyczny spadek zainteresowania kulturą i tradycją regionu przez młode pokolenie lat 90. Brak angażowania się w różne sfery życia artystycznego skutkował zatrzymaniem naturalnej wymiany pokoleniowej muzykantów czy twórców ludowych. Efekty były niepokojące: zespoły regionalne praktycznie przestawały funkcjonować, brakowało muzyków grających w kapelach. Jadąc na występy wypożyczano muzykantów z innych zespołów. Jesienią 2000 r. podpisano pierwsze umowy i tym samym utworzono 10 Szkółek Muzykowania Ludowego. Głównym zamierzeniem była chęć przekazania wiedzy i umiejętności na zasadzie mistrz – uczeń. Z oferty zajęć korzystało wtedy 120 uczniów.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a