Edukacja

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Opublikowano: 19 lutego, 2015 o 8:52 pm   /   przez   /   komentarze (0)

W dniu 18.02.2015 r. zakończone zostały warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, realizowane w ramach projektu „Gwarancje dla Młodzieży” – „Równi na Rynku Pracy” w 6 – 34 Hufcu Pracy w Starym Sączu. Przedsięwzięcie podjęte zostało w związku z realizacją Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative, YEI).

Realizowany projekt ma na celu umożliwienie zdobycia młodym ludziom kompetencji zawodowych, a tym samym zmniejszenie zjawiska bezrobocia wśród młodzieży. Po przez udział w zajęciach beneficjenci podnoszą posiadane umiejętności, jak i swoją wiedzę, obejmującą ogólne zasady, jakimi należy kierować się na drodze rozwoju i kariery zawodowej.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy przeprowadzone zostały przez doradcę zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy w Nowym Sączu – Annę Jerzakowską. Podczas zajęć młodzież zapoznana została z wybranymi zagadnieniami, dotyczącymi uzyskania zatrudnienia. Poruszone zostały kwestie obejmujące rynek pracy, aktywne metody poszukiwania pracy, jak i tworzenie dokumentów aplikacyjnych tj. curriculum vitae oraz życiorysu. Ponadto młodzież zapoznana została również w zakresie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji oraz umiejętności prowadzenia rozmowy z przyszłym pracodawcą.

W realizowanym jednostce projekcie „Równi na Rynku Pracy” uczestniczy 15 – osobowa grupa młodzieży w wieku między osiemnastym, a   dwudziestym czwartym rokiem życia. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny, przez cały okres projektu uczestnicy objęci są opieką wychowawczą. Obecnie młodzież jest w trakcie realizacji kursu prawa jazdy oraz kursów zawodowych. W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną staże zawodowe.

 

 

 

 

Opis zdjęć:

Fot.1,2,3 Beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy” w 6 – 34 HP Stary Sącz podczas warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

 

 

Tekst – Anna Jarzębiak,

zdjęcia – Mieczysław Szewczyk

 

 

 

 

 

   Operacja wspierana w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"