Edukacja

Z natury i wyobraźni – zaproszenie

Opublikowano: 3 lutego, 2015 o 8:30 am   /   przez   /   komentarze (0)

Internat Międzyszkolny w Starym Sączu zaprasza do udziału w I Powiatowym Przeglądzie Twórczości Plastycznej i Fotografii Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 pod patronatem Dyrektora Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu – mgr Lucyny Dybiec

Hasło tegorocznego Biennale Z natury i wyobraźni” ma pobudzić autorów do indywidualnego spojrzenia na zagadnienie światła; cienia, kształtu, formy, barwy i wrażenia. Podane hasło ma być tylko sugestią do stworzenia dzieł w dziedzinach: malarstwo, grafika, rysunek i fotografii. Oczekujemy, iż twórcy zmierzą się z tematem różnorodnie go interpretując, mniej lub bardziej dosłownie odnosząc się do zagadnienia.

Cele przeglądu:

 • Prezentacja młodzieżowej twórczości plastycznej i fotografii;
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych,
 • Możliwość wymiany doświadczeń w ramach amatorskiej twórczości artystycznej;
 • Inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej.

Warunki uczestnictwa:

 • W przeglądzie mogą uczestniczyć młodzież w wieku od 15 do 20 lat z województwa małopolskiego ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego.
 • Jeden autor może nadesłać 1-3 prac.
 • Format prac powinien mieć wymiary: minimalnie A5, maksymalnie A3
 • Technikę wykonania pracy można wybrać spośród:  Technik malarskich i rysunkowych(ołówek, kredki świecowe, pastele, tusze, farby, markery, flamastry) Technik graficznych (monotypia, linoryt, gipsoryt, kolograf, papieroryt, akwaforta) Fotografia
 • Do każdej pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona Karta Zgłoszenia /załącznik nr 1/
 • Prace muszą być opatrzone na odwrocie metryczką: imię i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka placówki (telefon, adres), nazwisko i imię instruktora, nauczyciela. /Załącznik nr 2/

Zabezpieczone prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 6 marca 2015 roku na adres, Internat Międzyszkolny w Starym Sączu; ul. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz z dopiskiem PRZEGLĄD

Jury wybierze najciekawsze prace przyznając nagrody rzeczowe i wyróżnienia indywidualne w kategoriach:

 • Formy plastyczne
 • Fotografia

Dodatkowym wyróżnieniem będzie zakwalifikowanie prac do wystawy, która odbędzie się w Galerii pod Gargulcem w siedzibie Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu.

Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie prac w ramach działalności organizatora.

Placówki i uczestnicy, których prace zostały nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 15 marca 2014.Werdykt jury zostanie uroczyście ogłoszony podczas wernisażu wystawy I POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I FOTOGRAFII MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w siedzibie Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu Dojazd na wernisaż na koszt własny. Po wernisażu informacje dotyczące werdyktu jury zostaną umieszczone na stronie internetowej

Prace niezgodne z regulaminem, zapakowane w rulony nie będą brane pod uwagę. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

Szczegółowych informacji dotyczących Przeglądu udziela instruktor: Małgorzata Tarsa Bielak ,Beata Nobilec /Internat Międzyszkolny w Starym Sączu; ul. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz /tel. 18 446 05 81, e-mail: internat_ms@poczta.onet.pl

fot. Adrian Weimer

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"