Edukacja

Zjednoczeni w różnorodności. Podsumowanie projektu w „Dwójce”

Opublikowano: 20 grudnia, 2018 o 8:05 am   /   przez   /   komentarze (0)

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Języków 2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do udziału w projektach dotyczących nauki języków obcych oraz różnorodności językowej w Europie, będącej kluczowym czynnikiem bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Projekt rozpoczął się 26 września 2018 roku, czyli dokładnie wtedy, gdy w całej Europie odbywały się oficjalne obchody Europejskiego Dnia Języków. To coroczne święto zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Różnorodność językowa, według Rady Europy, i podejmowanie nauki większej liczby języków jest narzędziem, pomagającym osiągnąć zrozumienie pomiędzy poszczególnymi kulturami. Podsumowanie z realizacji projektu połączone z prezentacją pomysłowości, kreatywności oraz świadomości językowej uczniów szkoły odbyło się w poniedziałek, 17 grudnia. Koordynatorami szkolnego projektu były nauczycielki języka angielskiego, Beata Damasiewicz oraz Agnieszka Obrzud. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczyła uczniom Pani Dyrektor Wioletta Nowak.

Na korytarzu szkolnym od  października można było oglądać wystawę jesiennych drzew ‘Autumn Trees’ wykonanych przez czwartoklasistów. Na pniach widniał napis – Learning English, bo to właśnie o nauce języka angielskiego przypominały jesienne drzewa czwartoklasistów. Każde jesienne drzewo było wyjątkowe i piękne. Każde niosło ze sobą ważne przesłania językowe. Każde podpowiadało jak uczyć się języka angielskiego. Każde zachęcało do podjęcia konkretnych kroków, by skutecznie uczyć się języka angielskiego. Czwartoklasiści wiedzą, co robić od poniedziałku do niedzieli, aby poszerzać swoje umiejętności językowe, więc mówili o tym swoim młodszym             i starszym koleżankom i kolegom, oczywiście po angielsku. Swoje propozycje zamieścili na kolorowych jesiennych liściach, dzięki którym projekty wyglądały szczególnie wyjątkowo.

Po wystawie nietypowych drzew wykonanych przez czwartoklasistów, którzy na kolorowych liściach umieszczali informacje o tym, jak efektywnie uczyć się języków obcych, nadeszła pora na podsumowanie działań z udziałem uczniów klas piątych, którzy zabrali wszystkich w niezwykłą podróż po europejskich krajach. Zadanie ‘Zjednoczeni w różnorodności – United in diversity’ polegało na wykonaniu plakatu prezentującego wylosowany kraj europejski. Jako inspirację do wykonania zadania, uczniowie wykorzystali przesłaną przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej publikację o różnorodności w Europie, która przybliżyła uczniom bogactwo kulturoznawcze i językowe krajów europejskich. Uczniowie po wylosowaniu kraju, musieli samodzielnie poszukać informacji na jego temat, a na plakacie oprócz aspektów kulturoznawczych umieścić również informacje o języku, w jakim porozumiewają się mieszkańcy tego kraju. Zajęcia z języka angielskiego były okazją do prezentacji plakatów,                        a także do podzielenia się z koleżankami i kolegami zdobytą wiedzą kulturoznawczą na temat różnych krajów w Europie. Zaangażowanie uczniów klas piątych przyczyniło się do powstania kolorowej wystawy na korytarzu szkoły o różnorodności kulturowej i językowej w Europie.

Kolejna część projektu zrealizowanego dotyczyła uczniów klas drugich, którzy współpracując w grupach wykonali prace przedstawiające jesienne lasy. Gdy czwartoklasiści projektowali drzewa, które podpowiadały jak uczyć się języków obcych, a uczniowie klas piątych wyruszali w artystyczną podróż poszukując różnorodności językowej i kulturowej w Europie, uczniowie klas drugich uczyli się współpracy w grupie, tworząc zespołowo jesienne lasy i poznając wyrazy oraz zdania w języku angielskim związane z jesienią.

Uczniowie klasy 2a do przygotowania jesiennych lasów wykorzystywali znalezione na rodzinnych spacerach dary lasu. Z wielkim przejęciem prezentowali nauczycielowi języka angielskiego ogromne reklamówki wypchane po brzegi przyniesionymi na zajęcia orzechami, kolorowymi liśćmi, kasztanami, jarzębiną i żołędziami. Uczniowie klasy 2b wykorzystali do swoich prac farby i plastelinę, więc i tu powstały niezwykle barwne malarskie wizje jesiennego lasu. Entuzjazm drugoklasistów był tak wielki i szczery, że przerosło to nawet wyobrażenia samych nauczycieli języka angielskiego, a jednocześnie był on dowodem na to, ile inwencji twórczej i zapału drzemie w drugoklasistach. Entuzjazm nie minął, gdy nadeszła pora połączyć stoliki i poprzez współpracę na lekcji stworzyć prawdziwie jesienne pejzaże. Każdy jesienny las był wyjątkowy. Każdy był inny. Każdy opierał się na czujnie strzeżonej przez grupę koncepcji. Autumn Forests- tak brzmiał temat projektu, nad którym drugoklasiści pracowali z wielkim zapałem w związku z Europejskim Dniem Języków. Podczas prac warsztatowych cały czas pojawiały się wyrazy w języku angielskim związane z jesienią, a na kolorowych liściach zdania w języku angielskim napisane samodzielnie przez drugoklasistów.

Pierwszoklasiści zaś opowiadali o Ojczyźnie, również na zajęciach z języka angielskiego. Listopadowa część projektu zrealizowana w klasach pierwszych  była nie tylko kolejnym etapem działań zainicjowanych 26 września 2018 roku w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków, ale również okazją, by na zajęciach z języka angielskiego z najmłodszymi uczniami poruszyć tematykę patriotyczną w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Zadanie uczniów polegało na stworzeniu pracy plastycznej, na której pierwszoklasiści przedstawiali swoją Ojczyznę i siebie na tle naszego kraju. Uczniowie pięknie podpisali swoje prace w języku angielskim: Poland- my homeland (Polska- moja Ojczyzna), a także umieszczali na swoich pracach dwa zdania o kraju, z którego pochodzą i języku w jakim mówią. Wszystkie prace były piękne. Podczas zajęć uczniowie z dumą prezentowali je swoim koleżankom i kolegom, powtarzając zapisane na pracach zdania w języku angielskim. Każdą prezentację nagradzaliśmy brawami, bo pierwszoklasiści wykonali zadanie plastyczno-językowe wprost celująco.

Uczniowie klas siódmych, ósmych oraz oddziałów gimnazjalnych tworzyli koszulki promujące naukę języków obcych oraz różnorodność językową- FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND LANGUAGE DIVERSITY. Wystawę zaprojektowanych koszulek z okazji Europejskiego Dnia Języków 2018 można było oglądać podczas poniedziałkowej gali finałowej.

W listopadzie zaś uczniowie klas siódmych, ósmych i oddziałów gimnazjalnych zostali zaproszeni do udziału w internetowym konkursie z języka angielskiego POLAND REBORN (ODRODZONA POLSKA). Przez tydzień od 7 do 14 listopada na stronie internetowej naszej szkoły pojawiały się pytania w języku angielskim dotyczące polskich dróg do niepodległości. Na adres mailowy organizatorów konkursu najpóźniej do godziny 11:11 każdego kolejnego dnia od chwili pojawienia się nowych pytań konkursowych należało wysyłać odpowiedzi na pytania związane z historią Polski w języku angielskim.

Zakończenie jesiennego projektu językowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu jest jednocześnie początkiem kolejnych dwóch nowych projektów, tym razem wykorzystujących techniki teatralne w nauce języka angielskiego. Wkrótce rozpoczną się przygotowania przedstawień w języku angielskim opartych na polskich legendach. Powstanie również adaptacja sceniczna „Tajemniczego Ogrodu”, powieści Frances Hodgson Burnett,  jak i również teatralna wersja „Rasmusa i włóczęgi” Astrid Lindgren, oczywiście w języku angielskim.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"