Edukacja

Zmagania starosądeckich murarzy

Opublikowano: 12 maja, 2015 o 1:19 pm   /   przez   /   komentarze (0)

W dniu 08.05.2015 r. odbył się I etap konkursu „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy” w kategorii konkursowej murarz uczestników 6 – 34 Hufca Pracy w Starym Sączu. Zmagania naszych podopiecznych przeprowadzone zostały w zakładzie usług ogólnobudowlanych „TAP – MAL” w Starym Sączu.

Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie młodzieży, która reprezentować będzie jednostkę podczas dalszych zmagań na szczeblu wojewódzkim. Uczestnicy III rocznika stanęli przed trudnym zadaniem sprawdzenia poziomu posiadanej wiedzy oraz umiejętności w zawodzie, w którym zakończą w bieżącym roku szkoleniowym kształcenie.

Zmagania rozpoczęte zostały przez komendanta 6 – 34 HP Stary Sącz, który zapoznał młodzież z regulaminem oraz kryteriami oceny. Eliminacje składały się z dwóch części. Pierwsza z nich polegała na rozwiązaniu testu, obejmującego zagadnienia sprawdzające znajomość materiałów oraz metodyki pracy. Następnie odbyła się prezentacja umiejętności praktycznych. Pod okiem instruktora praktycznej nauki zawodu – Andrzeja Maciuszek podopieczni w ramach zadania konkursowego wykonali fragmentu muru. Po zakończeniu prac każdy z uczestników przedstawiał oraz opisywał wykonywane czynności przed komisją konkursową. Ocenie podlegała organizacja stanowiska pracy, ogólna sprawność posługiwania się narzędziami, umiejętność pracy w zespole, precyzja oraz czas osiągnięcia efektu końcowego.

W Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy” w kategorii konkursowej murarz 6 – 34 Hufiec Pracy w Starym Sączu reprezentować będą uczestnicy – Damian Kozik oraz Marcin Kozik.

 

Opis zdjęć:

Fot.1 Uczestnicy 6 – 34 HP podczas części teoretycznej konkursu

Fot.2, 3 Uczestnicy 6 – 34 HP Stary Sącz w trakcie części praktycznej konkursu

Tekst – Anna Jarzębiak,

zdjęcia – Paweł Pociecha

 

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"