Edukacja

ZSP w projekcie „Uniwersytet Młodych Wynalazców”

Opublikowano: 14 grudnia, 2014 o 10:54 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu wezmą udział w projekcie „Uniwersytet Młodych Wynalazców” realizowanym przez PWSZ W Nowym Sączu!

Projekt badawczy z zakresu inżynierii produkcji opracowany przez zespół: doc. dr M. Aleksander, dr inż. K. Janisz, dr inż. A. Mikulec znalazł się wśród 40 najlepszych projektów, składanych w procedurze konkursowej do MNISW przez uczelnie z całej Polski. Wszystkie wnioski były oceniane przez specjalnie do tego celu powołany przez Ministra zespół interdyscyplinarny z uwzględnieniem takich kryteriów jak: doświadczenie jednostki w zakresie prowadzonych dotychczas badań naukowych i działań popularyzatorskich, wartości popularyzatorskiej działań będących przedmiotem projektu oraz jego znaczenie dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa i innowacyjność, aktywność naukowo-badawcza uczniów zaangażowanych w realizację projektu, rodzaj działań badawczych uwzględnionych we wniosku o finansowanie.

To kolejny projekt Instytutu Technicznego, który uzyskał dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tym razem w ramach programu pn. „Uniwersytet Młodych Wynalazców”. Celem tego programu jest popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród młodzieży szkolnej przez wsparcie projektów służących pobudzaniu i rozwojowi aktywności naukowej. Istotnym celem projektu opracowanego w Instytucie Technicznym jest popularyzacja wiedzy technicznej z zakresu inżynierii produkcji i technologii żywności w środowisku szkolnym z uwzględnieniem zastosowania jej praktycznych aspektów. Projekt będzie realizowany w Instytucie Technicznym przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu. Zakres badań w ramach projektu obejmie określenie wpływu wielkości dodatku wysokobłonnikowego koncentratu obłuszczonego ziarna owsa – o handlowej nazwie Betaven na parametry fizykochemiczne nadzienia cukierniczego, a także wyrobu końcowego, którym jest żywność funkcjonalna (ciastka owsiane). Przeprowadzona zostanie również ocena sensoryczna oraz analiza tekstury za pomocą urządzenia TA.XT Plus. Kolejnym etapem będzie ocena przydatności konsumenckiej wyrobu przeprowadzona przez „panel sensoryczny” oraz analiza właściwości reologicznych. Rezultaty badań zostaną opublikowane.

Włączenie młodzieży szkolnej w eksperyment badawczy, którego wyniki będą miały praktyczny wymiar będzie stanowiło niezwykle atrakcyjną formę zachęcenia do dalszej aktywności naukowej.
Planowanymi rezultatami projektu będą:
•receptura wyrobu funkcjonalnego,
•zwiększenie kontaktu kadry naukowej uczelni wyższej z systemem edukacji publicznej,
•publikacja naukowa z przeprowadzonych badań z zastosowaniem analizatora tekstury,
•popularyzacja wiedzy technicznej wśród uczniów i kadry nauczycielskiej,
•zwiększenie aktywności naukowej uczniów.

Badania naukowe są zgodne z kierunkami kształcenia realizowanymi w Instytucie Technicznym oraz profilem kształcenia szkoły partnerskiej, co z pewnością przyczyni się do rozwoju naukowego instytutu i szkoły w zakresie nauk technicznych i rolniczych oraz sukcesu projektu.

Źródło PWSZ Nowy Sącz
fot.dziennik.pl

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"