Edukacja, Z ostatniej chwili

Zwycięzcy konkursu krasomówczego 2021

Opublikowano: 12 lutego, 2021 o 8:22 am   /   przez   /   komentarze (0)

W dniu 2 lutego 2021 roku odbyły się – w formie online – II lokalne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego zaplanowane z myślą o utalentowanej młodzieży gminy Stary Sącz i powiatu nowosądeckiego. Inicjatywę zaproponowano w ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu z Uniwersytetem Jagiellońskim. Przedsięwzięcie zorganizowały: Dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Pani Monika Jackowicz – Nowak oraz koordynatorka projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela Pani Jadwiga Postawa.

Rolę technicznego konsultanta merytorycznego pełnił informatyk Pan Rafał Kubik reprezentujący Powiatową i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Wojny nie mają zwycięzców”.

Decyzją jury zwycięzcami I etapu konkursu zostali:

Nadia Zychowicz – I miejsce; uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu – podopieczna Pani Małgorzaty Jawor

Katarzyna Wandas – II miejsce; uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu – podopieczna Pani Anety Grabowskiej

Agnieszka ŻakII miejsce; uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu (laureatka XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego w roku 2020) – podopieczna Pani Zuzanny Bocheńskiej

Oliwia TokarczykIII miejsce; uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu – podopieczna Pani Iwony Rychlewskiej

Michał Janus – III miejsce; uczeń Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – podopieczny Pani Magdaleny Nowakowskiej

Anna Lipka – wyróżnienie jury; uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu – podopieczna Pani Małgorzaty Jawor

Nagrodę Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka – pełniącego honorowy patronat II lokalnych eliminacji konkursu – zdobyła uczennica Nadia Zychowicz.

W obradach online uczestniczyło jury:

dr Agnieszka Kania – przewodnicząca, wojewódzki koordynator konkursu krasomówczego, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

mgr Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

mgr Marta Rzemińska – nauczycielka historii i języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku,  pedagog wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

mgr Artur Franczak – historyk, doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, koordynator ogólnopolskich projektów edukacyjnych popularyzujących historię Holocaustu

Pozaregulaminowe wyróżnienia organizatorów II lokalnych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego przyznano ósmoklasistkom: Monice Grabskiej i Aleksandrze Luty – reprezentującym Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołkowicach – podopiecznym Pani Urszuli Orawiec.

W imieniu starosądeckich instytucji – reprezentowanych przez organizatorów I etapu konkursu – przyznano wyróżnienia:

– Dominice Belskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im.

ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – podopiecznej Pani Anny Grabek; wyróżnienie Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

Annie Sokołowskiejuczennicy Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – podopiecznej Pani Doroty Kruczek; wyróżnienie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

Sponsorami nagród książkowych dla zwycięzców i uczestników konkursu są: Burmistrz Starego Sącza, Rada Rodziców, Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, Dyrekcja starosądeckiej SP1.

Uczniowie – zwycięzcy prestiżowych eliminacji I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, nad którym honorowy patronat sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie – nagrodzeni i wyróżnieni przez jury: Nadia Zychowicz, Katarzyna Wandas, Agnieszka Żak, Oliwia Tokarczyk, Anna Lipka i Michał Janus – reprezentować będą swoje szkoły i powiat nowosądecki w eliminacjach regionalnych (II etap konkursu), które zaplanowano online w dniu 25 lutego 2021 roku.

Najlepsi z najlepszych krasomówców w marcu 2021 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach reprezentować będą województwo małopolskie w finale eliminacji promujących mistrzów słowa i refleksyjnego patrzenia na świat.

Utalentowanej młodzieży serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy:

Monika Jackowicz – Nowak                                     

Jadwiga Postawa

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a