Info z rejonu

5300 wniosków o pożyczkę z PUP

Opublikowano: 6 maja, 2020 o 7:38 am   /   przez   /   komentarze (0)

Tylko w kwietniu tego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu zarejestrowało się 778 osób (w tym: 446 kobiet i 332 mężczyzn). Blisko połowa z nich to osoby posiadające staż pracy do 5 lat (49,9 %).

W większości rejestrują się osoby, które miały umowę na czas określony oraz osoby zwolnione z pracy za porozumieniem stron. Nie jest to efekt masowych zwolnień – urząd nie otrzymał takich sygnałów. Do 29 kwietnia 2020 r. żaden zakład pracy z Powiatu Nowosądeckiego nie zgłosił zamiaru redukcji/zwolnień grupowych.

Od początku kwietnia br. zarejestrowało się 85 osób powracających z zagranicy (Holandia, Wielka Brytania, Norwegia, Irlandia, Francja, Niemcy, Austria, Dania). Rok wcześniej po powrocie z pracy za granicą zarejestrowało się 73 osoby).

Większość bezrobotnych przed zarejestrowaniem pracowała i posiadała staż pracy (90,6 %).

W kwietniu 2020 roku, Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 135 ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W większości pochodzą one z sektora prywatnego (93 oferty – 68,9 %). W kwietniu br. podjęcie pracy zgłosiło 180 osób.

Według danych z GUS, stopa bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim w marcu 2020 r. wynosiła 8,2%. W lutym było taka sama, w styczniu – 8,3%.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu, w ramach ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, do dzisiaj (4 maja 2020 r.) przyjął 5300 wniosków o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota udzielonych do tej pory pożyczek to 6 672  650,00 zł. Nabór wniosków trwa cały czas od 1 kwietnia 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne złożyło 235 podmiotów (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców). Kwota wypłaconego dofinansowania – 167 983,00 zł. Wnioski można składać do dzisiaj (4 maja 2020 r.).

Do PUP wpłynęło 221 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (dla samozatrudnionych). Kwota wypłaconego dofinansowania –  54 080,00 zł. Wnioski można składać do dzisiaj (4 maja 2020 r.). Kolejny nabór będzie ogłoszony od 5-18.05.2020 r.

Wniosek o dofinansowanie złożyły też cztery organizacje pożytku publicznego. PUP otrzymał na realizację takich zadań środki z rezerwy MRPiPS i EFS na łączną kwotę 21 335 000,00 zł i złożył kolejny wniosek o następne 20 000 000 zł na realizację powyższych programów.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"