Info z rejonu, Z ostatniej chwili

725 lat Nowego Sącza!

Opublikowano: 9 listopada, 2017 o 7:29 am   /   przez   /   komentarze (0)

Święta Małgorzata jest oficjalnie patronką Nowego Sącza. 8 listopada w sądeckiej bazylice kolegiackiej pod wezwaniem świętej Małgorzaty odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego odczytano papieski dekret ustanawiający świętą patronką naszego miasta.

Podczas mszy nastąpiło także przekazanie miastu sztandaru, ufundowanego przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Zaprezentowano go podczas uroczystej sesji Rady Miasta w sądeckim ratuszu. Wprowadzono wtedy także oficjalnie do obiegu znaczek pocztowy z serii „Miasta Polskie”. Umieszczono na nim ratusz i figurę patronki Nowego Sącza świętej Małgorzaty. Znaczek od dziś dostępny jest w punktach sprzedaży Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Został wydrukowany w nakładzie 10 milionów sztuk, a jego wartość to 20 groszy.

„Sądeczanie wierni, prawi, niewzruszeni” – taka dewiza widnieje na sztandarze, który został przekazany miastu przez fundatorów. Sztandar został poświęcony przez biskupa tarnowskiego ks. dr Andrzeja Jeża. Z rąk starszego cechu Jana Firsta przyjął go prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

– W imieniu mieszkańców miasta wręczam sztandar ufundowany przez Cech Rzemiosł Różnych  jako symbol najwyższych wartości, do godnego wypełniania obowiązków wobec miasta i jego mieszkańców – powiedział Jan First przekazując sztandar. – Przekazuję pod waszą straż i opiekę symbol naszego miasta. Strzeżcie go dla nas i potomnych – powiedział prezydent zwracając się do pocztu sztandarowego.

Prezydent podziękował biskupowi Andrzejowi Jeżowi za celebrę mszy świętej oraz dokonanie aktu poświecenia sztandaru. – Składam także podziękowania fundatorom, Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu – dodał prezydent Ryszard Nowak. – Od zarania dziejów z Nowym Sączem i jego historią byliście związani w dobrych i złych chwilach. Wasz dar jest dowodem waszej wierności i waszego oddania. Ma on ogromne znaczenie dla naszego miasta i jego mieszkańców – podkreślił prezydent.

To miasto jest sercem regionu, przywiązanego do Ojczyzny i tradycji przodków – podkreślił Marek Pławiak. – Stanowi centrum jednego z najpiękniejszych zakątków Polski. Skupia wokół siebie ludzi, którzy z poświeceniem i zaangażowaniem pracują na rzecz lokalnej społeczności.

W uroczystej sesji uczestniczyli liczni goście. Wśród nich byli m.in. Adam Kwiatkowski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast z Węgier, Słowacji i Litwy, radni wojewódzcy Grzegorz Biedroń, Witold Kozłowski, Stanisław Pasoń i Leszek Zegzda, a także lokalni samorządowcy. Sesję uświetnił występ Chóru Św. Jana Pawła II z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu.

Św. Małgorzata patronką miasta

Dekret ustanawiający św. Małgorzatę Antiocheńską patronką naszego miasta wydany został przez papieską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przewodniczący mszy świętej biskup tarnowski ks. dr Andrzej Jeż podkreślił znaczenie kultu św. Małgorzaty i jej wpływ na duchowe dzieje miasta.

– Dziś Nowy Sącz poprzez oficjalne przyjęcie za patronkę świętej Małgorzaty Antiocheńskiej deklaruje publicznie,  iż chce także być civitas dei – miastem Bożym. I tego wam gorąco życzę, abyście pod możnym patronatem świętej Małgorzaty tworzyli wspólnie, powtarzam: wspólnie; mieszkańcy razem ze swoimi władzami samorządowymi miasto Boże. A może bardziej miasto bożych ludzi, ludzi, którzy żyją po bożemu, respektują prawa Boga i prawa człowieka – powiedział biskup Jeż w homilii.

Świadkami i uczestnikami doniosłego wydarzenia w sądeckiej bazylice byli: sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Adam Kwiatkowski, prepozyt kapituły kolegiackiej ks. dr Jerzy Jurkiewicz, przedstawiciele sądeckich parlamentarzystów, władz województwa i miasta z zastępcami prezydenta Nowego Sącza Jerzym Gwiżdżem i Wojciechem Piechem i przewodniczącą Rady Miasta Bożeną Jawor, delegacje instytucji, organizacji społecznych i zakładów pracy oraz sądeccy strzelcy. Oprawę muzyczna uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Św. Małgorzata Antiocheńska

Św. Małgorzata Antiocheńska jest czczoną zarówno w kościele rzymskokatolickim, jak i w kościołach wschodnich męczennicą chrześcijańską, żyjącą na przełomie III i IV wieku w Antiochii Pizydyjskiej. Według zachowanego podania św. Małgorzata była córką pogańskiego kapłana, lecz została nawrócona na chrześcijaństwo przez swoją opiekunkę, która zajmowała się nią po śmierci matki.

Podczas prześladowania chrześcijan za czasów panowania cesarza Dioklecjana zakochał się w niej rzymski namiestnik. Św. Małgorzata nie chciała go poślubić, przekonując, że jej serce należy do Chrystusa. Była w związku z tym torturowana, więziona, a w końcu ścięta około 303-305 roku.
W średniowieczu jej kult jako świętej był bardzo rozpowszechniony. Przyjął się wizerunek św. Małgorzaty poskramiającej smoka, zgodnie z przekazem, że gdy była więziona, ukazał się jej szatan w postaci smoka piekielnego. Św. Małgorzata miała przepędzić go znakiem krzyża. Jest opiekunką brzemiennych kobiet, dobrych zbiorów, a także… egzorcystów. Kościół rzymskokatolicki obchodzi jej wspomnienie liturgiczne 20 lipca.

fot. Starostwo Powiatowe NS/nowysacz.pl

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"