Info z rejonu

Absolutorium dla Pani Wójt z Podegrodzia

Opublikowano: 29 kwietnia, 2015 o 7:26 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Podczas pierwszej sesji, odbywającej się w budynku Biblioteki Gminnej w Podegrodziu, radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. i jednogłośnie udzielili absolutorium Pani Wójt, Małgorzacie Gromali.

Głosowanie zostało poprzedzone prezentacją multimedialną, w której oprócz budżetu gminy Pani Wójt przedstawiła wszystkim obecnym najważniejsze osiągnięcia w minionym roku, w tym m.in. budowę kanalizacji, budynku Gminnej Biblioteki, Żłobka i Przedszkola, sali gimnastycznej w Gostwicy czy stale poprawiającej się infrastruktury drogowej na terenie Gminy Podegrodzie.

Następnie radni przystąpili do głosowania, jednogłośnie udzielając absolutorium. Pani Wójt, Małgorzata Gromala podziękowała wszystkim radnym oraz sołtysom za dobrą współpracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Słowa uznania skierowała również wobec swoich współpracowników: Pani Agnieszki Pacholarz – Skarbnik Gminy, Pana Piotra Lachowicza – Sekretarza Gminy, Pana Tomasza Dąbrowskiego – doradcy ds. inwestycji oraz Pani Ewy Janur za przygotowanie i prowadzenie projektów. Swoje podziękowania skierowała również do dyrektorów gminnych placówek oświatowych oraz wszystkich jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy.

Podczas sesji podjęto ponadto uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu za rok 2014 r., zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu za rok 2014 r., zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Podegrodziu za rok 2014. Dodatkowo wszyscy obecni dowiedzieli się na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2014 r.

źródło: Urząd Gminy Podegrodzie

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"