Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Azbest znika z dachów

Opublikowano: 17 maja, 2018 o 5:34 am   /   przez   /   komentarze (0)

Kolejnych 350 właścicieli domów na terenie Powiatu Nowosądeckiego pozbyło się azbestu z dachów swoich budynków. Wszystko dzięki projektowi „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”. 

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85%, już blisko 880 ton tej niebezpiecznej substancji zostało odebrane od mieszkańców powiatu i przekazanych na składowisko. 

Do końca 2020 roku, przewidujemy usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia trzy tysiące ton odpadów zawierających azbest z 1111 posesji zlokalizowanych na terenie naszego powiatu – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Głównym celem przedsięwzięcia jest pomoc w bezpiecznym dla środowiska i zdrowia mieszkańców usunięciu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. 

Powiat pokrywa koszty pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk.

Chęć skorzystania z tej formy pomocy, mieszkańcy powiatu mogą zadeklarować składając odpowiedni wniosek w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33). Dotychczas największa liczba wniosków wpłynęła od mieszkańców gmin Grzybów, Korzenna i Chełmiec. 

Program Usuwania Odpadów Zawierających Azbest jest realizowany w Powiecie Nowosądeckim od 2001 roku. Zainteresowanie jest bardzo duże. Od rozpoczęcia programu przyjęto i zrealizowano 3754 wniosków i usunięto 9484 tony azbestu. Łączne koszty usuwania odpadów wyniosły 3 006 692 zł. W tym roku koszt usunięcia jednej tony odpadów zawierających azbest wynosi 278,90 zł. 

Przypomnijmy, że zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien nastąpić przed 2032 r.

Zachęcamy do wykonywania prac związanych z wymianą pokrycia dachowego i składania wniosków o usuniecie odpadów – mówi starosta Marek Pławiak. – Pozbycie się tej szkodliwej substancji na pewno wpłynie na poprawę naszego zdrowia. 

Szczegółowe informacje o programie, regulaminie oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie: http://www.bip.powiat.nowy-sacz.pl/sprawy__karta_uslug/art24.html

Informacje można uzyskać również w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, pok. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub telefonicznie 18 41-41-635.

Fot. Archiwum/Starostwo Powiatowe

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a