Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Doceniają pomoc od rządu

Opublikowano: 31 maja, 2017 o 8:53 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wczoraj (30 maja) starosta nowosądecki Marek Pławiak i wicestarosta Antoni Koszyk spotkali się z  wicewojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem. Omawiano między innymi sprawy ewentualnego dofinansowania zabezpieczenia osuwisk na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz promes na kolejne zadania inwestycyjne.

Staramy się pozyskiwać pieniądze z zewnątrz – mówi starosta Marek Pławiak. – Obecnie, dzięki promesom realizujemy kilka zadań, na które czekali mieszkańcy. Dzięki temu, poprawi się bezpieczeństwo na drogach. Takie pieniądze od rządu to wielka pomoc dla powiatów i gmin.

Pojawiły się oszczędności i właśnie je rozdysponowaliśmy – mówił wicewojewoda Piotr Ćwik. – Dzisiaj wręczyłem promesę wójtowi gminy Kamionka Wielka i wójtowi Korzennej. Te pieniądze są bardzo oczekiwane przez samorządy. Mam już informację, że druga transza środków na usuwanie skutków powodzi zostanie nam przekazana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i kolejne promesy będą przekazywane powiatom i gminom.

Wicewojewoda dodał, że w sumie, do gmin na terenie Małopolski w tym roku zostaną przekazane promesy na ponad 24 miliony złotych!

Oczywiście zabiegamy o kolejne transze dla Małopolski – mówił wicewojewoda Piotr Ćwik.

 

(olsz)

Fot. Maria Olszowska/Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"