Info z rejonu

Inwestycje na drogach i w oświacie

Opublikowano: 19 maja, 2023 o 6:39 am   /   przez   /   komentarze (0)

Sprawozdanie starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym poprzedziło głosowanie nad 14 uchwałami, przyjętymi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Starosta poinformował radnych o kontynuacji budowy Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach – największej inwestycji sportowej w historii powiatu nowosądeckiego.

Pod koniec kwietnia zawarty został aneks do umowy na wykonanie robót koniecznych w postaci wymiany gruntu nienośnego oraz usunięcia betonowych pozostałości po wcześniejszej zabudowie gospodarczej – wyjaśniał starosta. – Oznacza to zwiększenie wartości robót do kwoty 14.033.417 złotych (brutto) oraz wydłużenie terminu realizacji umowy do 31 października bieżącego roku. Wystąpimy do premiera o zwiększenie kwoty przyznanej dotacji.

Ponadto złożone zostały dwa wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa przy ul. Jagiellońskiej 33 oraz odnowienia zabytkowego dworu położonego na terenie DPS w Zbyszycach. Wnioskowana kwota dla każdego z tych zadań to 2 mln zł przy założeniu, że udział własny Powiatu wyniesie minimum 2% zaplanowanej inwestycji.

Złożony został także wniosek o dofinansowanie w ramach RPO zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju”. Koszt tego projektu to 5.495.945 zł (brutto), poziom dofinansowania 90%. Opracowana też została dokumentacja projektowa na usunięcie barier architektonicznych oraz doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż. budynku Starostwa przy ul. Jagiellońskiej. Wartość robót to ok. 2.700.000 zł (brutto). Obejmą one budowę platformy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń sanitarnych, montaż sygnalizacji pożarowej i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia.

Ponadto podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi powiatowej Ropa-Wawrzka-Florynka wraz z przepustem we Florynce, budowę 400 m chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka wraz z odwodnieniem i przebudową trzech przepustów oraz budowę 305 m chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie.

Na etapie procedury przetargowej jest budowa 30 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych, rozbudowa i modernizacja drogi Stary Sącz-Przysietnica-Barcice w Starym Sączu, Moszczenicy Niżnej i Przysietnicy oraz budowa mostu w ostatniej z tych miejscowości. Planowana jest też modernizacja drogi powiatowej Wielogłowy-Ubiad, budowa mostu w Czaczowie na drodze powiatowej Maciejowa-Barnowiec, a także remont drogi powiatowej Czarny Potok-Szczereż w miejscowościach Czarny Potok, Olszanka i Szczereż.

W trakcie realizacji jest remont drogi w Kamionce Wielkiej wraz z budową trzech doświetlonych przejść dla pieszych (wartość umowy to 4.039.391 zł), przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn-Mogilno z odbudową elementów dróg uszkodzonych przez klęski żywiołowe. Łączna wartość robót to 27 763 921 zł przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu w wysokości 16 920 000,00 zł.

Ta kadencja jest wyjątkowa pod względem realizacji inwestycji – podkreślił starosta Marek Kwiatkowski. – To wręcz milowy krok do przodu w zakresie infrastruktury drogowej, inwestowania w oświatę i promocję naszych powiatowych szkół. Sięgamy po środki zewnętrzne, robimy wszystko, by powiat prężnie się rozwijał w każdej dziedzinie. Inwestujemy też w bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i turystów. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ma już całkowicie nowy tabor, nowoczesne, karetki wyposażone w sprzęt najwyższej klasy.

Podczas dzisiejszej sesji radni wysłuchali także m.in. sprawozdań z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w latach 2021-2022. Zdecydowali też o przyjęciu tego Programu na latach 2023-2026. Podjęli również uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” ósemce kandydatów.

W sesji uczestniczył radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

Fot. Paweł Szeliga

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"