Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Inwestycje w szpitalu i oświacie oraz honory dla lekarza, poety i kapłanów

Opublikowano: 20 maja, 2017 o 6:36 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Przed głosowaniem nad uchwałami radni wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, które przedstawił starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Była to pierwsza sesja z wykorzystaniem elektronicznego systemu głosowania. Każdy z radnych otrzymał tablet, w którym znalazły się wszystkie materiały dotyczące obrad.

Na początku chcę przekazać bardzo dobrą informację, otóż w drugiej połowie kwietnia otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego” – mówił starosta Marek Pławiak. – Całkowita wartość projektu to 6,9 miliona złotych, w tym dotacja w wysokości 3,9 miliona. Nasz wkład własny to 2,9 miliona złotych i jest zabezpieczony w budżecie.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata, a obejmie głęboką termomodernizację sześciu powiatowych budynków: pawilonu A i B DPS w Zbyszycach, obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Batorego i Krakowskiej, szkół w Marcinkowicach i Nawojowej oraz budynku głównego Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie.

Miło mi też poinformować, że bez żadnych opóźnień kontynuowane są roboty związane z rozbudową Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju – dodał Marek Pławiak. – Wykonawca zakończył już stan surowy otwarty i buduje ścianki działowe na wszystkich kondygnacjach. Wykonywane są instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne w całym budynku. Za kilkanaście dni rozpocznie się montaż stolarki zewnętrznej. W najbliższych dniach dyrektor szpitala podpisze umowę pożyczki częściowo umarzalnej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  w Warszawie z programu Lemur. Równocześnie w dalszym ciągu oczekujemy na pozytywną odpowiedź w sprawie przekazania środków z rezerwy ministra na tę inwestycję.

Starosta przypomniał, że zgodnie z harmonogramem kontynuowana jest również kolejna duża inwestycja pn. „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem i przebudowa budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie”. Wykonawca zakończył już budowę ścian pierwszej kondygnacji oraz części konstrukcyjnej sali gimnastycznej. Wykonuje też zbrojenie płyty nad pierwszą kondygnacją. Obiekt ma być oddany do użytku w pierwszym kwartale 2018 r.

W najbliższych dniach złożymy również wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na rozbudowę budynku LO w Grybowie, jako elementu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Grybowa – poinformował starosta Marek Pławiak. – Jeśli wniosek otrzyma pozytywną ocenę, to istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości przekraczającej sześć milionów złotych. Wówczas nasza inwestycja, łącznie z dotacją Ministerstwa Sportu, byłaby wykonana w 90 procentach ze środków zewnętrznych. W tej sytuacji pieniądze zabezpieczone na ten cel w naszym budżecie można by przesunąć na inne inwestycje.

Podczas sesji radni zapoznali się informacjami z działalności za 2016 r. m.in. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza Weterynarii  i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy przedstawionej przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego wynika, że w regionie poprawiła się sytuacja na lokalnym rynku pracy. Tylko od stycznia do grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 3069 osób. Dziś bez pracy na Sądecczyźnie pozostają 7592 osoby, zaś stopa bezrobocia wynosi 10,5 proc.

Pozytywne wiadomości płyną też z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Poinformował on o wzroście planu wydatków w dziale Transport i Łączność. Zgodnie z uchwałą budżetową miał on wynieść 19,9 mln zł. Po uzyskaniu promesy w wysokości 4,9 mln zł na dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie usuwania skutków powodzi oraz 1,5 mln zł nadwyżki  na rachunku bieżącym budżetu powiatu z roku 2016 plan wydatków wynosi ponad 26 mln zł.

Radni głosowali też nad uchwałami o przyznaniu honorowej odznaki Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej. Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznaje je od 2003 roku. Do tej pory uhonorowano w ten sposób ponad 200 osób. W tym roku, na uroczystej sesji w czerwcu odznaki te otrzymają:

Prof. dr hab. n. med. Antoni Basta – wybitny specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Choć zawodowo związany z Krakowem zawsze podkreśla, że pochodzi z Sądecczyzny. Jego rodzinny dom znajduje się w Tabaszowej. Profesor Basta jest współautorem 31 podręczników i 5 monografii. W uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktyycznych został uhonorowany m.in.srebrnym medalem „Plus ratio quam vis” Uniwersytetyu Jagiellońskiego. Profesor nigdy nie zerwał więzi z rodzinną ziemią, a tysiące sądeczanek zawdzięcza mu zdrowie i życie.

Ks. bp dr Władysław Bobowski – pochodzący z Tropia wybitny kapłan, który przez lata opiekował się młodym pokoleniem seminarzystów, pełniąc m.in. funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Był animatorem rozwoju duchowego młodych, zainicjował organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego „Wakacjami z Bogiem”. Dzięki niemu w diecezji tarnowskiej powstała i rozwinęła się Dziewczęca Służba Maryjna.

Edward Cisowski – mieszkaniec Wielogłów swoje życie poświęcił działalności społecznej, mającej na celu rozwój rodzinnej miejscowości. Był przewodniczącym komitetu budowy szkoły, kościoła, a także inicjatorem rozbudowy miejscowego ośrodka zdrowia oraz budowy boiska sportowego „Dąbrovia” – Wielogłowy. Cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem.

Ks. Zdzisław Lisowski – piwniczanin, znany jako przeciwnik systemu komunistycznego. W stanie wojennym nie wahał się wspierać represjonowanych i ich rodzin. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz ale również przyjaciel młodzieży. Od początku swej posługi dbał o życie lokalnej społeczności. Miał ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej mieszkańców regionu.

Maria Marcinowska – pedagog, działaczka społeczna, która przez lata dbała o rozwój wsi gminy Korzenna. Starała się nie tylko nauczać, ale też wychowywać młode pokolenia. Wspólnie z mężem była głównym inicjatorem budowy Szkoły Podstawowej w Trzycierzu, wzniesionej w całości w czynie społecznym, co było ewenementem w skali kraju. Maria Marcinowska jest inicjatorką pomysłu pozyskiwania i dostarczania z Banku Żywności paczek żywnościowych dla potrzebujących, przy współpracy z lokalnym samorządem.

Piotr Trochanowski – mieszkający w Krynicy-Zdroju wybitny poeta pochodzenia łemkowskiego. Jest psalmistą, dyryguje chórem i komponuje muzykę, także do pieśni religijnych. Pisze po łemkowsku jako Petro Murianka. Był współorganizatorem pierwszych łemkowskich watr w Czarnej, Hańczowej i Bartnem. Dzięki zachowaniu tradycji łemkowskich na nowo odkrywa wielokulturowość Sądecczyzny i promuje ją wśród mieszkańców regionu oraz turystów.

Władysław Talarczyk – malarz pochodzący z Czarnego Potoku nieopodal Łącka. Jest artystą subtelnym i niezwykle wrażliwym. Tę wrażliwość wyniósł z rodzinnego domu i miejsca, w którym się wychował. Jego twórczość przyczynia się do promocji Sądecczyzny zarówno w kraju jak i za granicą. Za wybitne osiągnięcia w 2009 r. został odznaczony Medalem „Honoris gratia”. Jest ambasadorem Ziemi Sądeckiej.

W  sesji wzięli udział poseł Jan Duda oraz radni wojewódzcy Witold Kozłowski i Stanisław Pasoń.

(szel) Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Fot. Paweł Szeliga

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a